CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KpVVNieuws-Heeft-u-een-goede-reis-gehad

23-10-2012

Deze rapportage gaat in op de sociale veiligheid van reizigers en personeel in drie van de grootstedelijke agglomeraties. Dit is een flink deel van het stads- en streekvervoer.

Het gaat over de maatregelen die daar worden genomen om de veiligheid van de reizigers en van het ov-personeel te verbeteren. Concreet gaat het om het vervoer van RET, GVB en HTM.

De veiligheid in deze gebieden is de afgelopen jaren flink verbeterd blijkt uit de reizigersmonitor en de personeelsmonitor stad- en streekvervoer. In opdacht van het minisiterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie heeft het KpVV laten onderzoeken wat de oorzaak is van deze verbetering. Helaas kunnen we dat antwoord op basis van het door ons verrichte onderzoek niet geven, toch denken we dat dit onderzoek een aantal interessante aspecten bevat.

Bekijk Heeft u een goede reis gehad?

Scroll naar boven