CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KpVV-rubriek-in-CROW-et-cetera-nummer-8

10-12-2012

CROW et cetera is een tijdschrift voor professionals op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het KpVV is onderdeel van CROW en wil haar bereik vergroten onder de lezersgroep. Het KpVV heeft daarom vanaf 1 januari 2012 een eigen rubriek in dit tijdschrift.

Rubriek KpVV - nr. 8 | december 2012 CROW | pag 22 -23

Lees in onze rubriek meer over:

  • CROW/KpVV-werkgroep brengt dit voorjaar ‘Boek Mobiliteit & Ruimte’. Doel van de werkgroep is het ontwikkelen van een actueel en samenhangend beeld over de relatie tussen ruimtelijke structuren en verplaatsingsgedrag.
  • Bijeenkomsten, congressen en discussiegroepen.

Bekijk de CROW et cetera nr 8 2012

Abonneren
Wilt u de CROW et cetera gratis via de post ontvangen? Abonneer u dan via de www.crow.nl/etcetera.

Scroll naar boven