CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KpVV-rubriek-in-CROW-et-cetera-nummer-6-2013

24-10-2013

CROW et cetera is een tijdschrift voor professionals op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het KpVV is onderdeel van CROW en wil haar bereik vergroten onder de lezersgroep. Het KpVV heeft daarom vanaf 1 januari 2012 een eigen rubriek in dit tijdschrift.

Rubriek KpVV - nr. 6 | september 2013 CROW | pag 22-23

Lees in onze rubriek meer over:

  • Fietsberaadpublicatie 23: Best practices Nederlandse gemeenten in 2012
  • Fietsberaadpublicatie 24: Feiten over de elektrische fiets
  • Poster Milieuprestatie ov-bussen, editie 2013
  • Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Schoolmobiliteit
  • Web tool Veilig Fietsen
  • Nieuwsbrief Over Verkeersveiligheid
  • Poster over Wmo-vervoerregelingen en Regiotaxicontracten

Bekijk de CROW et cetera nr 6 2013

Abonneren
Wilt u de CROW et cetera gratis via de post ontvangen? Abonneer u dan via de www.crow.nl/etcetera.

Scroll naar boven