CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KpVV-rubriek-in-CROW-et-cetera-nummer-1-2013

29-01-2013

CROW et cetera is een tijdschrift voor professionals op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het KpVV is onderdeel van CROW en wil haar bereik vergroten onder de lezersgroep. Het KpVV heeft daarom vanaf 1 januari 2012 een eigen rubriek in dit tijdschrift.

Rubriek KpVV - nr. 1 | januari 2013 CROW | pag 8-9

Lees in onze rubriek meer over:

  • Samenhangende kennisproducten over parkeren.
    Het KpVV en CROW spelen in op het voorzien in de vraag naar parkeervoorzieningen door het houden van kennisuitwisselingsbijeenkomsten en het ontwikkelen van op elkaar afgestemde kennisproducten.

Bekijk de CROW et cetera nr 1 2013

Abonneren
Wilt u de CROW et cetera gratis via de post ontvangen? Abonneer u dan via de www.crow.nl/etcetera.

Scroll naar boven