CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Kennisbundel Handboek Wegontwerp 2013 gelanceerd

27-10-2014

De Kennisbundel Handboek Wegontwerp 2013 bevat een combinatie van de papieren versie (naslagwerk) en toegang tot de online versie (actuele kennis) via de Online Kennismodule Wegontwerp buiten de bebouwde kom. De Kennisbundel is tot en met 31 december met korting te bestellen.

Wijzigingen oud vs nieuw

Handboek Wegontwerp 2013 is de opvolger van de editie uit 2002. In de nieuwe editie zijn veel wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende onderwerpen geïntegreerd en/of geactualiseerd: basiskenmerken wegontwerp, fietsstraten, overgangen wegcategorieën, gemotoriseerde tweewielers, hulpdiensten en land- en bosbouwvoertuigen in relatie tot de snelheidslimiet. Kortom gebruikers werken weer met actueel gereedschap.

Voor wie?

Het handboek is een belangrijke kennisbronnen voor de verkeerskundig ontwerper, wegbeheerder, adviseur, beleidsmedewerker, stedenbouwkundige. De kennis wordt gebruikt binnen provincies, wegbeherende waterschappen, adviesbureaus en de aannemerij.

Lees over de Kennisbundel (t/m 31-12 loopt een kortingsactie)

Scroll naar boven