Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kennis voor het veilig werken aan wegen is geactualiseerd

25-06-2014

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als wegwerker. Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. De CROW-publicatie ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ helpt de lezer in dit proces.

Keuzes rond wegen zo overzichtelijk en volledig mogelijk

In de herziene uitgave ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ is gewerkt aan begrijpelijke beschrijvingen met behulp van schema’s en vereenvoudigde teksten. Naast de vereenvoudigingen was de manier van samenwerken een onderwerp voor de herziening. Werk in uitvoering komt bij alle werkzaamheden op de openbare weg aan de orde, waardoor deze uitgave passend moet zijn voor alle verschillende contractvormen en samenwerkingsverbanden.

Inclusief begeleidende voorbeelden

Verder wordt ingegaan op de keuzes van voorbereiding tot en met realisatie en beheer. Bij de uitwerking van een verkeersmaatregel gelden wettelijke, technische en economische afwegingen en eisen. Deze uitgave is geschreven vanuit praktische, verkeerstechnische, contractueel privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kaders. Om directe toepassing in de praktijk te vergemakkelijken, is gekozen voor begeleidende voorbeelden en toelichtingen in aparte kaders.

Werk in Uitvoering 96b in het najaar van 2014 geactualiseerd

De uitgave is een deel uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’. In het laatste kwartaal van 2014 komen de herziene maatregelenboeken van niet-autosnelwegen (96b) beschikbaar. Wilt u als eerste toegang hebben tot deze herziene boeken? Neem dan een jaarabonnement op de Online Kennismodule 'Werk in Uitvoering'.

Webshop

CROW-publicatie 516 ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ is te bestellen op de CROW-webshop. Ook is deze publicatie online beschikbaar in de CROW Online Kennismodule ‘Werk in uitvoering’.
 

Scroll naar boven