Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Wegen in de toekomst. Welk puzzelstuk heeft u in handen?

11-06-2014

De infrastructuursector is altijd een dynamische wereld, maar de komende jaren is dit wel heel nadrukkelijk het geval. De infrastructuur van kort na de tweede wereldoorlog moet vervangen, verbeterd of versterkt worden terwijl de budgetten onder druk staan, de materialen snel veranderen en de (klimaat)belasting en het toekomstig gebruik tot vragen leiden.

In deze situatie hebben alle spelers stukjes van de puzzel in handen. Producenten en aannemers kennen hun producten en de ervaringen over projecten, beheerders kennen de ervaringen over hun netwerken, advies- en ingenieursbureaus kennen een dwarsdoorsnede van projecten van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemerskant, en onderzoeksinstituten kennen de ontwikkelingen op gerelateerde vakgebieden en wereldwijd. Alleen door die stukjes bij elkaar te brengen, komen we verder met de hele puzzel. De CROW Infradagen zijn het Nederlandse evenement om die puzzelstukjes uit te wisselen, uw  vragen en ideeën te delen met anderen en samen een stap verder te komen.

Waarom sessies over onderzoeksprojecten van TU Delft?

In twee sessies op 19 juni laten ook promovendi van de TU Delft onder de vlag 'Asfalt onder de telescoop en/of de microscoop' zien met welke puzzelstukken zij bezig zijn. Wij geloven dat alles, altijd voor verbetering vatbaar is en dat je iets het beste kunt verbeteren door het te begrijpen. Als je begrijpt waarom iets werkt, of niet, weet je ook wanneer je het kunt gebruiken en hoe je het kunt verbeteren. Soms moet je voor dat begrip, letterlijk, de diepte in op de vierkante nanometer en soms moet je aan de slag met de grote getallen en variatie uit praktijkwaarnemingen. Dat komt ook terug in deze sessies; de onderwerpen variëren van nano-technologische metingen aan bitumen, via waterschade in asfaltmengsels tot stroefheid en nog een scala aan andere onderwerpen.

Dat de inhoud van de onderzoeken wereldwijd tot de verbeelding spreekt, blijkt wel uit het feit dat 11 van de gepresenteerde onderzoeken afgelopen januari ook bij het Transportation Research Board congres gepresenteerd zijn. In de sessies op de Infradagen willen we die inhoud ook met de Nederlandse sector delen en door van u te horen over uw kennis en ervaring, de toepasbaarheid van ons onderzoek verder vergroten.

We hopen u dan ook te spreken op 19 juni!
 
prof. dr. ir. Sandra Erkens - RWS-DSVV / TU Delft
Lid begeleidingscommissie Infradagen 2014  

Speciale sessie voor en door provincies op 18 juni

Een aantal provinciale infrabeheerders is al in een vroeg stadium gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van assetmanagement, hetgeen soms  leidde tot gehele of gedeeltelijke invoering. Los van elkaar werden ook instrumenten voor  assetmanagement ontwikkeld.  Al snel bleek echter dat de provincies veel van elkaar kunnen leren: waarom zélf een instrument opnieuw ontwikkelen, als dit al door een andere provincie is gedaan? De stap naar een gezamenlijk kennisportaal  volgde snel: iAMPro - infra Assetmanagement Provincies c.q. professionals.

Op de Infradagen laten wij u in een sessie kennis maken met assetmanagement in het algemeen en het kennisportaal in het bijzonder. We gaan in op de bijzonderheden van assetmanagement, de implementatie ervan in uw organisatie en de potentiele rol van iAMPro in dit proces. De sessie wordt gedragen door enkele provincies en gemeenten waar assetmanagement al een plek heeft gekregen.

Sessie

Op 18 juni wordt in sessieronde 3 in de sessie 'Samenwerken in modern wegbeheer' het kennisportaal door o.a.  Marco Berkhout (Provincie Noord-Holland) gepresenteerd. Zorg dat u er bij bent! Meld u nu aan voor de Infradagen.

Inschrijven

Wilt u in één keer bijgepraat zijn over wat er in Nederland speelt? En heeft u zich nog niet ingeschreven? Meld u nu aan. www.crow.nl/infradagen2014

Scroll naar boven