Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Infra-Innovatie Netwerk op 9 juni van start

01-04-2016

Op 9 juni 2016 wordt het Infra-Innovatie Netwerk gelanceerd. Dit netwerk wil belemmeringen bij decentrale overheden en marktpartijen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg- en watersector bevorderen. De lancering vindt plaats bij de Provincie Noord-Brabant.

Gemeenten, provincies en waterschappen zien de noodzaak om te innoveren, maar ze zijn voorzichtig of vinden het aanbod onvoldoende aansluiten op hun behoeften. Als opdrachtgevers nauwer samenwerken en een gezamenlijke innovatieagenda opstellen, wordt de innovatiemarkt groter en worden de ontwikkelkosten van innovaties terugverdiend en de kwaliteit van de infrastructuur verbeterd.

Opdrachtnemers willen graag innoveren. Daarmee kunnen zij zich namelijk onderscheiden van hun concurrenten. Zij moeten echter wel de kans krijgen om hun innovaties aan te bieden en in de praktijk uit te proberen. Ook moet er de mogelijkheid zijn om een dusdanige omvang van de markt voor innovaties te creëren, dat de ontwikkelkosten kunnen worden terugverdiend.

Fysiek en virtueel platform

Het Infra-Innovatie Netwerk wordt hét centrale platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden. Het netwerk verbindt mensen en initiatieven, zorgt voor een gezamenlijke innovatieagenda, brengt vraag en aanbod van innovaties bij elkaar en brengt innovaties in beeld. Het netwerk zorgt voor praktische handreikingen, succesvolle inrichting van proeftuinen, een systematiek voor de beoordeling van innovaties en de verspreiding van de resultaten van innovaties. Uitwisseling van kennis en ervaring en vraag en aanbod vindt plaats via diverse bijeenkomsten en online kennisportaal.

Feestelijke lancering

Het netwerk wordt op 9 juni 2016 officieel gelanceerd tijdens een interactieve bijeenkomst. De lancering vindt plaats op het provinciehuis van Noord-Brabant. In drie deelsessie wordt ingegaan op het delen van ervaringen met innovatieprojecten, de belemmeringen en manieren om deze weg te nemen. Ook gaan de deelnemers tijdens een netwerksessie aan de slag met het aanscherpen en aanvullen van de innovatieagenda. Naast deze inhoudelijke sessies is het ook mogelijk om een bezoek te brengen aan de innovatiemarkt en is er alle ruimte om in contact te komen met collega’s van andere overheden en marktpartijen.

Gezamenlijk initiatief

Het Infra-Innovatie Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen). Initiatiefnemers zijn de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland, en de gemeenten Enschede en Zoetermeer. Het initiatief wordt inmiddels door alle provincies gedragen en ook de gemeenten Houten, Den Haag, Breda en Rotterdam hebben zich aangesloten. CROW ondersteunt het netwerk.

Meer informatie over het netwerk: www.crow.nl/infra-innovatienetwerk

Scroll naar boven