Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Evaluatieonderzoek Verkeersbesluitenapplicatie gepubliceerd

27-03-2015

Per 1 januari 2013 is het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) aangepast. Hierdoor zijn wegbeheerders verplicht verkeersbesluiten in de Staatscourant te publiceren. Voor het publiceren is een digitale publicatie ontwikkeld. De resultaten van het evaluatieonderzoek zijn beschikbaar.

Doel digitale publicatie

Het doel van de verplichte digitale publicatie was dat wegbeheerders verkeersbesluiten makkelijker en sneller door zouden kunnen voeren, waardoor navigatiesystemen sneller up-to-date zouden zijn en weggebruikers de juiste routes zouden volgen. Daarnaast zou digitale publicatie leiden tot lagere publicatiekosten, een groter bereik onder burgers, meer eenduidigheid tussen verschillende verkeersbesluiten, een groter hergebruik (publicaties op extra platformen, naast het officiële platform) van publicaties en een betere samenwerking tussen betrokken partijen.

Onderzoek naar resultaat

Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft in opdracht van het ministerie van IenM een onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van het project Verkeersbesluiten. De afgelopen maanden onderzocht in hoeverre de doelen zijn behaald. Daarnaast is er geanalyseerd waar gebruikers (wegbeheerders) en afnemers van verkeersbesluiten knelpunten ondervinden met het gebruik van de verkeersbesluitenapplicatie.

Integratie in Kennismodule Verkeerstekens

CROW is in de laatste fase van het ontwikkelen van de Online Kennismodule Verkeerstekens. In deze module is praktische kennis te vinden over toepassing, uitvoering en plaatsing van verkeerstekens. Officiële verkeersborden zullen als losse figuren downloadbaar zijn. Ook wordt in deze module de link gelegd met de Verkeersbesluitenapplicatie van KOOP. Zo wordt alle informatie over verkeerstekens online en op één plek overzichtelijk en gebruikersvriendelijk ontsloten. De module verschijnt deze zomer.
   

Scroll naar boven