CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Europees mobility management congres 2015 in Utrecht

14-05-2014

Utrecht is op 9 mei jl. in Florence door de EPOMM verkozen als stad voor de organisatie van het ECOMM-congres 2015. EPOMM is het Europese platform op het gebied van Mobiliteitsmanagement.

De ministeries die verantwoordelijk zijn voor Mobility Management in hun land zijn hierin vertegenwoordigd. Jaarlijks treffen circa 400 mobiliteitsdeskundigen elkaar op het ECOMM-congres. Het congres in Utrecht heeft het thema: ‘Moving People. Users as the key to behaviour change’. Tijdens het congres wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit over hoe mensen vervoerkeuzes maken en hoe (reizigers)gedrag te veranderen is. Het congres wordt van 20 t/m 22 mei 2015 in Utrecht gehouden en versterkt Utrecht als Europese topregio verder.

Utrecht is gekozen vanwege de reizigers- en bewonersgerichte aanpak van de gemeente en vanwege de samenwerking met bedrijfsleven en bewoners. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen via het programma Beter Benutten, samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. In de regio Midden-Nederland zijn dagelijks meer dan een miljoen reizigers onderweg. De betrokken overheden investeren in wegen, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en trein. Voorbeelden zijn het stimuleren van elektrisch vervoer,  thuiswerken, spitsmijden, goedkope OV-kaarten voor werknemers, fietsplannen.Ook is er veel aandacht voor de keuzes die mensen maken en de achtergronden  van die keuzes.  Door meer vanuit de gedachten van de reiziger te denken of die nu per auto, bus, trein, fiets of  te voet reist, bereik je meer.

CROW KpVV national focalpoint
Het congres wordt georganiseerd door European Platform on Mobility Management (EPOMM), een netwerk van Europese landen die bezig zijn met mobiliteitsmanagement. CROW KpVV vertegenwoordigt Nederland in dit platform. CROW KpVV is aanwezig op het ECOMM-congres als national focalpoint.

Scroll naar boven