CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen draagt bij aan doelen nieuwe Natuurwet

17-12-2015

De nieuwe Natuurwet is op 15 December 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. CROW draagt bij aan de praktische kant. Hoe kunnen we de natuur beschermen bij infrastructurele werken? De kennis en ervaring vanuit het ecologische werkveld en Systems Engineering is gebundeld. In januari 2016 brengt CROW de ‘Eisencatalogus Flora- en faunavoorzieningen’ uit.


Als je faunavoorzieningen aanlegt, doe het dan goed. Of het nu gaat om wegaanleg, de ontwikkeling van een industrieterrein, of het graven van een watergang, op veel locaties moeten soorten worden beschermd. Welke voorzieningen en maatregelen kunnen we treffen, en hoe doen we dat zo goed mogelijk? Een CROW-werkgroep met deskundigen heeft de beschikbare kennis in kaart gebracht en vertaald in praktische eisen. 

Digitale database

De ‘Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen’ is een digitale database met eisen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van flora- en faunavoorzieningen. Denk hierbij aan rasters, poelen, nestkasten, faunatunnels, vleermuisspouwen, markeerlinten en winterverblijven voor amfibieën. De eisen zijn zodanig gestructureerd dat het eenvoudig is om elk type contract te specificeren. Daarnaast bevat de catalogus ‘good practices’, alternatieven, risico’s en overige praktische informatie voor de realisatie. De checklist ‘natuurinclusief ontwerpen’ met algemeen toepasbare ecologische maatregelen maakt de planvorming sneller en goedkoper, omdat pro-actief rekening kan worden gehouden ecologische processen.

  

Meer informatie over de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Update februari 2016

De Eisencatalogus is online beschikbaar in de Online Kennismodule ‘Flora- en faunavoorzieningen’. Een jaarlicentie is af te sluiten via www.crow.nl/kmflora.

Latest newsLatest news
Online Kennismodule Flora- en faunavoorzieningen
Sluit een abonnement af
Scroll naar boven