CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CROW bundelt kennis over wegfunderingen in nieuw handboek

06-05-2014

Het nieuwe Handboek wegfunderingen in de wegenbouw is vanaf nu beschikbaar. Met dit handboek krijgen aannemers en ontwerp- en ingenieursbureaus handvatten aangereikt om de risico´s bij het ontwerpen en realiseren van funderingen te beheersen. Ook opdrachtgevers krijgen meer grip op de zaak. Wanneer een opdrachtgever een functionele uitvraag doet, is het goed om te weten wat een opdrachtnemer aanbiedt, hoe ze werken en welke materialen ze gebruiken.

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is op grote schaal onderzoek gedaan naar wegfunderingen en funderingsmaterialen. Veel van deze kennis is nog steeds bruikbaar, maar niet – of niet gemakkelijk – toegankelijk. Het nieuwe handboek van bijna 400 pagina’s bevat niet alleen bestaande kennis, maar presenteert ook nieuwe kennis op het gebied van funderingsmaterialen in de wegenbouw.

illustratie bij handboek wegfunderingen in de wegenbouwWerkwijze Systems Engineering

De structuur in het handboek volgt de werkwijze van Systems Engineering. Deze manier van werken vloeit voort uit de verschuiving van eisen op materiaalniveau naar prestatiekenmerken. Opdrachtgevers stelden vroeger tot in detail vast waaraan funderingen en funderingsmaterialen moesten voldoen. Tegenwoordig laat de opdrachtgever de uitwerking aan de markt over. Waar voorheen de kennis altijd op empirische wijze was vastgelegd, vragen de geïntegreerde contracten van nu
om een functionele benadering. 

Breed spectrum aan onderwerpen

CROW-publicatie ‘Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw’ behandelt een breed spectrum aan onderwerpen. Naast de voornaamste gedragskenmerken wordt de link gelegd tussen functie-eisen en de eisen aan de constructie, het materiaal en bestanddelen in het materiaal. Ook wordt ingegaan op:
  • mechanische eigenschappen
  • duurzaamheidseigenschappen
  • milieuhygiënische eigenschappen
  • ontwerpcriteria
  • aanleg
  • uitvoering 
  • kwaliteitsbeheersing

Overige handboeken over wegbouwkundige onderwerpen

Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw’ past in de reeks van handboeken die CROW al heeft uitgegeven over andere wegbouwkundige onderwerpen, zoals 'Asfalt in weg- en waterbouw' (publicatie 285), 'Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw' (publicatie 325) en 'Handboek Zandboek' (publicatie 599). 

Nu te bestellen

U kunt ‘Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw’ (341) vanaf nu bestellen in de CROW-webshop. Ook is deze publicatie online beschikbaar in de CROW Online Kennismodule ‘Kennismodule Grondwerk en funderingen’.

Scroll naar boven