Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Certificaat ‘Straatwerk’ biedt gegarandeerde kwaliteit

02-05-2014

IKOB-BKB heeft op 3 april 2014 de Beoordelingsrichtlijn 9334 ‘Straatwerk’ vastgesteld. Dit houdt in dat bestratingsbedrijven zich vanaf nu kunnen laten certificeren en hun straatwerk met externe kwaliteitsborging kunnen aanbieden.

De beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) met als belangrijkste doel om goed en verantwoord  straatwerk zichtbaar en onderscheidend te maken.  Voor de totstandkoming van de beoordelingsrichtlijn is een College van Deskundigen samengesteld met de naam ‘College van Deskundigen Openbare Ruimte’. In dit college hebben naast vertegenwoordigers vanuit VMS ook Tuenter, ROC West Brabant, BFBN/BeST, CROW en de gemeenten Rotterdam en Purmerend zitting.Het gaat hier om een procescertificaat, waarbij steekproefsgewijs controles plaats vinden van projecten in uitvoering. Ook is er een jaarlijkse administratieve controle, waarmee geborgd wordt dat de gecertificeerde bedrijven bij voortduring voldoen aan  de eisen uit de beoordelingsrichtlijn.

Opdrachtgever

Voor de eisen is mede gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen, zoals de SEB-kwaliteitsnormen en de Standaard RAW-bepalingen. Daarmee kan de beoordelingsrichtlijn zowel worden gebruikt voor bestekwerk, geïntegreerde contracten, als werken zonder (volledig) bestek en raamcontracten. Een certificaat kan daardoor een goede rol spelen bij het uitvragen van straatwerk. Door in de bestekvoorwaarden of in de vraagspecificatie het certificaat ‘Straatwerk’ op te nemen, heeft de opdrachtgever de zekerheid van aantoonbaar goed bestratingswerk.

Moderne en gezonde bestratingsbranche

De VMS is hét platform voor alle partners in de keten en staat voor een moderne en gezonde bestratingsbranche, waarin professionals samenwerken aan een duurzaam product. De VMS zet zich in voor kwaliteitsverbetering van straattechnieken met aandacht voor arbeidsomstandigheden en respect voor de omgeving.

Symposium 12 juni

Tijdens het symposium ‘Ontzorgen door borgen’ op 12 juni aanstaande  worden de eerste kwaliteitsverklaringen uitgereikt. Er komen verschillende betrokken partijen aan het woord, die hun visie geven op de betekenis van kwaliteitsborging in de openbare ruimte. De interactie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en certificatie-instelling en het bewust worden en accepteren van elkaars positie, spelen hierin een cruciale rol.

IKOB-BKB

IKOB-BKB is onderdeel van SKG-IKOB Certificatie. SKG-IKOB Certificatie is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die zich volledig richt op alle onderdelen van de gebouwde omgeving. IKOB-BKB is beheerder en uitvoerder van de BRL 9334 Straatwerk.

Scroll naar boven