Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Van ééntjes en nulletjes naar informatie: datagedreven assetmanagement

14-09-2021

Beheerders, bestuurders, beleidmakers, bouwers en andere betrokkenen staan de komende tientallen jaren voor grote opgaven in de openbare ruimte. Zo zijn grootschalige vervangingsopgaven nodig en klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouw moeten een plek krijgen.


Dit vraagt naast integraal werken om sturingsinformatie om beslissingen te maken. Het werken via assetmanagement helpt hierbij. Het is niet voor niets dat data en informatie in het hart staat van de roos van iAMPro; oftewel: het assetmanagementmodel. Met het project ‘Datagedreven assetmanagement’ gaan we door te experimenteren nieuwe toepassingen leren in het gebruik van data en algoritmes.
 
“Voor veel mensen is het allemaal best een abstract begrip”, vertelt Simon Buwalda, projectleider bij CROW. “Daarom hebben we als begeleidingscommissie geprobeerd te visualiseren wat datagedreven assetmanagement nu betekent en wat in de nabije toekomst de toepassing hiervan kan zijn.”
 
De visualisatie is een praatplaat waarop je ziet hoe data je kan helpen met het beheren van de openbare ruimte en deze te koppelen aan maatschappelijke opgaven.
 

Met auto’s langs de roos

“Binnen assetmanagement zijn diverse beheerstappen te onderscheiden, van beleid en strategie tot aan de monitoring en evaluatie. In alle beheerstappen van de iAMPro-roos heb je data nodig. We willen in de komende jaren in de praktijk leren op welke wijze data in alle beheerstappen kan ondersteunen”, vertelt Peter de Visser, voorzitter van de begeleidingscommissie.

De plaat laat zich het beste lezen door te beginnen bij de roos van iAMPro en dan tegen de klok in. Op de plaat zien we auto’s, zij stellen de ondersteuning voor bij het ‘assetmanagement’. Deze auto’s worden ‘geladen’ met (big) data over de fysieke infrastructuur en openbare ruimte, het gebruik, en de maatschappelijke doelen. Met slimme algoritmen wordt deze data ingewonnen, gecombineerd en geanalyseerd. Zo kunnen nieuwe data-inwintechnieken helpen om extra of sneller informatie te geven over de technische staat en het gebruik van de assets. Met slimme algoritmen kun je een voorspelmodel maken voor de middellange termijn. Deze sturingsinformatie kunnen assetbeheerders, specialisten en bestuurders gebruiken om betere beslissingen te nemen om met hun assets de gewenst maatschappelijke opgaven te realiseren.
 

Van 01 naar i

“Uiteindelijk wil je maatschappelijke opgaven en gestelde doelen vanuit de omgevingswet kunnen integreren met de beheeropgaven. Ook deze koppeling willen we terug laten komen in de plaat, vertelt Fred Aalders (gemeente Nijmegen / lid begeleidingscommissie)”. Zo zou het mogelijk moeten zijn om als beheerder en/of beleidsmaker middels een dashboard over actuele informatie te kunnen beschikken . Een dashboard waarop naast de huidige staat van de assets ook andere informatie is te zien. Zo zou je willen zien wanneer welke assets vervangen moeten worden maar ook waar projecten zijn gepland, waar sprake is van woningbouwopgaven of de aanleg van een warmtenet gepland is.Zodat je ook integraal en digitaal kunt plannen.
 
“Bovenaan de plaat staat het goed verwoord: van 01 naar i (van informatie)”, aldus Buwalda, “Oftewel, van ééntjes en nulletjes, de data, naar de sturingsinformatie die we willen gebruiken!”
 

Meer informatie

Wil je meer informatie over data gedreven assetmanagement of de experimenteergroepen: voorspelmodel interventiemoment en nieuwe data inwintechnieken? Kijk dan op de speciale pagina op iAMPro.
 
Of mail naar simon.buwalda@crow.nl.
 

Scroll naar boven