Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gedragscode provinciale infrastructuur nu beschikbaar

06-09-2021

Vanaf augustus 2021 is de nieuwe ‘Gedragscode provinciale infrastructuur’ goedgekeurd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en ondertekend door de minister van infrastructuur en waterstaat.

De gedragscode is gratis beschikbaar op de website van RVO.

De gedragscode richt zich op de terreinen in beheer en/of onderhoud en/of eigendom van de provincies, hoofdzakelijk provinciale (water)wegen en bijbehorende bermen. In de gedragscode is vastgelegd hoe provincies zorgvuldig omgang waarborgen met in het wild levende beschermde planten en dieren en hun directe leefomgeving  bij beheer, onderhoud en (kleinschalige) ruimtelijke ingrepen.  Deze gedragscode vervangt de gedragscode uit 2013.
 
 Deze gedragscode is in opdracht van het Vakberaad Beheer en Bouw (VBB) van de gezamenlijke provincies opgesteld. Onder begeleiding van CROW, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de 12 provincies de gedragscode inhoudelijk vormgegeven. Ook idverde, het groene architecten-en ingenieursbureau heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze gedragscode. Het beheer van de gedragscode en toekomstige actualisaties is voortaan bij BIJ12 belegd.
 

Scroll naar boven