Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Monitor voor Regionale Mobiliteitsprogramma’s in de maak

19-10-2021

Berenschot en CROW werken aan een landelijk dekkende monitor voor Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) in samenwerking met enkele provincies en het IPO. Met RMP’s geven regio’s invulling aan de ambities in het Klimaatakkoord. In januari neemt het IPO een besluit over de opzet van de monitor, waarna CROW de ontwikkeling op zich neemt.

In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om op regionale schaal maatregelen te realiseren die bijdragen aan de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Dat doen ze in de vorm van Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Provincies nemen het initiatief tot de RMP’s, in nauwe samenwerking met vervoerregio’s en gemeenten. Sinds het vaststellen van het Klimaatakkoord zijn verschillende regio’s aan de slag gegaan.

Voortgang

De bedoeling van de monitor is om de voortgang van de Regionale Mobiliteitsprogramma’s in kaart te brengen en om regio’s en/of provincies onderling te kunnen vergelijken. Aanleiding is het onderzoek dat CROW en Stichting Natuur&Milieu hebben uitgevoerd naar de voortgang van de RMP’s. Het IPO wil in januari 2022 een besluit nemen over de opzet van een dergelijke monitor aan de hand van een voorstel waarin doel, parameters, wijze van gegevensverzameling, presentatievorm, en nog te ontwikkelen zaken zijn opgenomen. Daarna kan CROW aan de slag met de ontwikkeling van de monitor.

Begeleidingsgroep

De monitor dient ter ondersteuning van provincies en regio’s bij het maken en bijsturen van hun RMP. Het is uiteraard belangrijk dat de monitor aansluit bij de behoefte van de bestuurders en bruikbaar is voor beleidsmakers. Daarom is een begeleidingsgroep gevormd van medewerkers van de provincies, die gaat meedenken over de ontwikkeling, het creëren van draagvlak en het garanderen van de bestuurlijke relevantie van de monitor. CROW en Berenschot organiseren themasessies en expertsessies waarna een voorstel voor de monitor wordt opgesteld. Dat gebeurt in samenwerking met de vakgroep Databeheer en Monitoring bij het IPO.

Voorbeelden

Omdat regio’s en gemeenten samen met de provincies de RMP’s opstellen en uitvoeren, hecht CROW veel belang aan hun ideeën, vragen en input. Hiervoor treden we in contact met VNG en GNMI. Heb je vragen, opmerkingen of voorbeelden van mobiliteitsmonitors die van pas kunnen komen bij de ontwikkeling van de monitor? Stuur een mail naar jurgen.dehaan@crow.nl


De RMP-regio’s voor zover bekend bij CROW:

Scroll naar boven