Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Amsterdams verbeterplan voor een schonere stad

08-10-2021

De stad is eigenlijk viezer dan we zouden willen. In februari van dit jaar is daarom binnen de gemeente een onderzoek van start gegaan. Het onderzoek moet een antwoord geven op de vraag hoe effectief de afvalinzameling gebeurt, en een helder inzicht geven in de ontwikkeling van het afvalstoffentarief de komende jaren.

De eerste resultaten uit dit onderzoek zijn aanleiding om het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen onder verscherpt toezicht te stellen.
 

Achtergrond

Tot eind 2019 organiseerden de 7 stadsdelen de inzameling van afval. Omdat bleek dat dit in de praktijk niet handig was, en relatief duur, besloot de gemeente dit op stadsniveau te organiseren. De reorganisatie die hiervoor nodig was, startte eind 2019 en viel midden in de periode dat er problemen waren bij het Afval Energie Bedrijf (AEB). De coronacrisis die daarop volgde, maakte het extra lastig om de basis van de nieuwe organisatie op orde te krijgen. Vanwege de enorme toename van huishoudelijk afval door het thuiswerken stond de nieuwe organisatie meteen onder druk.
 

Conclusies onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal zaken beter kunnen en moeten. Zo komt het voor dat er niet voldoende medewerkers ingeroosterd zijn, juist als er veel vuil wordt aangeboden. Of dat vuilniswagens te vaak halfvolle containers legen, terwijl andere containers overvol raken. Daarnaast zijn er nog andere zaken die om verbetering vragen. Zo is er bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers en constateren we relatief veel schade aan voertuigen en containers.
 

Verscherpt toezicht college

Inmiddels ligt er een verbeterplan op tafel om de afvalinzameling op orde te krijgen en kosten te besparen. Dit plan wordt onder toezicht uitgevoerd. De eerste acties die tot verbetering moeten leiden zijn al in volle gang. Zo zijn er al 20 vuilniswagens verkocht die nauwelijks werden gebruikt, wordt het ziekteverzuim aangepakt en zijn er nieuwe roosters in de maak.
 

Scroll naar boven