Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Terugblik Webinar Update Asfalt-Impuls

15-11-2021

Wat zijn de ontwikkelingen van het programma Asfalt-Impuls, waar staan we? Waar staat de Asfalt-Impuls op weg naar het beoogde einde in 2024? Vragen waar een hoop mensen graag het antwoord op horen, gezien de ruim 350 aanmeldingen voor dit webinar. Verschillende vertegenwoordigers vanuit het programma namen ons mee in de voortgang van het programma, drie van de werkgroepen en gaven een blik op de toekomst.

“Als beheerders van de Nederlandse infrastructuur komen we miljarden tekort om het noodzakelijk beheer en onderhoud te doen. De 3 doelstellingen van asfalt-impuls – kostenefficiency, de langere levensduur, en halvering van de CO2-productie – hebben impact op de hoeveelheid financiële middelen die we beschikbaar hebben voor ons complete areaal. De doelen zijn misschien nog wel urgenter dan toen we begonnen met het programma.”, aldus Rob Willems, directeur Techniek bij Rijkswaterstaat. Die eveneens aangeeft dat er in de afgelopen jaren al een aantal mooie stappen zijn gezet in de ontwikkeling van mooie producten.

Hij onderstreept ook het belang om de krachten te bundelen. “Een marktpartij kan dit niet alleen. En Rijkswaterstaat ook niet. Er is echt een noodzaak om het samen te doen. Samen met rijksoverheden, provincies, waterschappen én samen met de branche. En die productontwikkeling is heel goed, maar we moeten dit in contracten gaan implementeren om ook buiten het resultaat te boeken wat we met elkaar bedacht hebben. Ik denk dat dat een wezenlijke kernopgave voor ons als asfalt-impuls is voor de komende twee jaar.

Download hoofdpresentatie

Grip op Bitumen
Alex van de Wall (KWS Infra) legde in zijn verhaal de focus op het creëren van grip op bitumen. Enerzijds door het omschakelen naar een duurzamere ontwikkeling van bitumen. En anderzijds door inzicht te krijgen in elkaars belangen door met elkaar in gesprek te gaan. Want wat er aan de ene kant gebeurt heeft gevolgen voor de rest van de keten.

Inmiddels zijn er vanuit de werkgroep diverse producten opgeleverd met als resultaat een toolbox voor gebruiker en de leverancier van bitumen om met elkaar in gesprek komen. Om te bepalen of zij op basis van de normen en specificaties met elkaar in gesprek gaan of dat zij nog aanvullende eisen kunnen stellen wanneer zij bitumen op een bepaalde manier willen toepassen.

Wat betreft duurzamere ontwikkeling, hebben we eigenlijk weinig keus. Op veel vlakken proberen we al om te schakelen op duurzamere grondstoffen. Maar op dit moment maken we bij de productie van bitumen gebruik van fossiele brandstoffen. Geen fossiele brandstoffen betekent geen bitumen meer. Dus we zullen we wel moeten omschakelen om duurzaamheid van de wereld mede vorm te geven.
Het grootste struikelblok als we het hebben over innovatie is om van pilot of proefvak tot opschaling en grootschalige toepassing te komen. Daar stokt het vaak en daardoor blijven we aan de investeringskant zitten en komt het minder aan de renderende kant op het gebied van duurzaamheid, financiën en maatschappelijke winst.

Download presentatie

Levensduurvoorspellend Asfalt Model
Rutger Krans (RWS) deelde de verschillende invalshoeken van de werkgroep Levensduurvoorspellend Asfalt Model (LAM):

  • Data – Wat kunnen we met alle data die we beschikbaar hebben? In eerste instantie bij de beheerder, maar ook breder: wat is er al aan kennis in de markt. Hoe wisselen we dat uit tussen verschillende beheerders? Misschien kunnen we daar met big data tools iets in betekenen.  
  • Modellen – Er is ook behoefte aan betere modellen om levensduur van asfalt te bepalen.
  • Regelgeving – Tenslotte wil je dat al die inzichten ook beklijven, in regelgeving worden opgenomen.
Maar hoe doe je dat? We gaan in stappen toewerken naar het model dat we aan het einde van het project klaar willen hebben. Dat doen we met een model dat steeds een beetje beter wordt en tegelijkertijd instrumenten ontwikkelen voor data, analyse en monitoring.

LAM heeft een lerend Bayesiaans modelraamwerk ontwikkeld met een uitwerking voor rafeling en stroefheid. Daarnaast is er gekeken naar het stroefheidsvoorspellingsmodel met ontwerp aan de ene kant en prestatie in de praktijk aan de andere kant. Alle data wordt continu gedeeld, geanalyseerd en er worden nieuwe bronnen aangeboord zoals bijvoorbeeld incardata. En tot slot hebben we ontdekt dat data en modellen elkaar nodig hebben en hoe dat dan werkt.

De komende twee jaar ligt de focus op het maken voor dashboards, het verbeteren van het meten van rafeling, data verder delen, datakwaliteitsinstrumenten realiseren, incardata toepassen, verbetering en uitbreiding van de modellen én natuurlijk implementatie in de regelgeving. Genoeg ambities dus en genoeg te doen!

Download presentatie

Aantoonbaar duurzaam asfalt
Waar men vroeger regelmatig de vraag kreeg ‘wat is nou aantoonbaar duurzaam asfalt?’, is dat nu wel anders, aldus Rob Hofman (RWS). Met de werkgroep is gewerkt aan een uniforme werkwijze voor het berekenen van het MKI (milieukostenindicator) en het PCR-asfalt document, met daarin specifiek de regelgeving voor asfalt op het gebied van duurzaam bouwen. Ook is er een uniforme werkwijze ontwikkeld voor het beoordelen en waarderen van duurzaamheid in contracten en het verifiëren van duurzaamheid in de praktijk.

Begin 2021 is PCR-asfalt 1.0 opgeleverd. op 1 april 2022 volgt PCR-asfalt 2.0. Hierin is de module D sterk verbeterd, waarmee je onder andere verschillen in herbruikbaarheid tussen ZOAB en DAB kunt berekenen. Informatie is gebaseerd op nieuwere versies van achterliggende databases, fouten zijn verwijderd en rood asfalt is toegevoegd. Een verdere inhoudelijke update volgt op de CROW Infradagen 2022.

Daarnaast is er een software platform ontwikkeld waar de formules uit bijvoorbeeld PCR-asfalt in verwerkt zijn zodat er berekeningen gemaakt kunnen worden. Gemeentes kunnen hierop aangeven duurzaam asfalt met een bepaalde score te willen en de aannemers kunnen daarop inschrijven. Zij kunnen op deze manier hun duurzame producten aanbieden en vergelijken met de cijfers in de tool op het gebied van Co2, duurzaam materieel, circulariteit, geluid en innovatie.

Begin 2022 volgt er nog een praktische handleiding voor verificatie van duurzaamheid in de praktijk. Dit is afhankelijk van de projectomvang en de aangeboden duurzame maatregelen. Uitgangspunt hierbij is: verifieer wat er toe doet. Maar dat deze producten klaar zijn, is eigenlijk pas het begin. Deze zullen continu verbeterd en aangepast moeten worden naar nieuwe ontwikkelingen en de bedoeling is natuurlijk dat ze toegepast en geïmplementeerd gaan worden. Doe je mee?

Download presentatie

Korte terug- en vooruitblik
“Als we kijken naar wat er vandaag gepresenteerd is, en wat er door andere werkgroepen nog wordt uitgewerkt, zijn we wel echt stappen aan het zetten.”, aldus Jan de Boer (Versluys Groep) die het webinar afsluit met terug- en vooruitblik. Het is goed om een zo groot mogelijke groep specialisten bij elkaar te hebben in het kader van stappen zetten, om de doelen van het programma te behalen. Daarom is het mooi dat ruim 300 mensen het webinar hebben bijgewoond. Want alleen met elkaar gaan we dit voor elkaar krijgen.

Een oproep vanuit het programma Asfalt-Impuls om je aan te sluiten, om de krachten te bundelen. Want alleen met elkaar kunnen we het verschil maken!

Wil je meer weten? Bekijk dan het hele webinar

Scroll naar boven