Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Terugblik op webinar 'MaaS en Zakelijke mobiliteit’

04-11-2021

MaaS is bij uitstek geschikt voor zakelijke reizen, maar succes is afhankelijk van het aanbod, de juiste prikkels en aansluiting zoeken bij de reiziger. Dat werd duidelijk tijdens het webinar 'MaaS en Zakelijke mobiliteit’ op 2 november waar ruim honderd belangstellenden aan deelnamen.

Dat Mobility as a Service (MaaS) het antwoord is op de vraag naar duurzamer en flexibeler reizen weten we. Maar hoe kan MaaS in de praktijk voor een slimmere inrichting van ons woon-werkverkeer zorgen? Tijdens het webinar ‘MaaS en zakelijke mobiliteit’ op 2 november geven diverse sprekers onder begeleiding van Ananda Groag van het ministerie van IenW hun visie op de kansen voor MaaS voor het zakelijke reizen. Iedereen is het erover eens: met MaaS is een flinke winst te behalen voor werkgevers, werknemers, overheden en het milieu. Maar de invoering van MaaS-oplossingen staat of valt met een aantrekkelijk aanbod en de juiste prikkels. 
 
Coalitie Anders Reizen
Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen: “Onze coalitie, die bestaat uit 80 grote werkgevers, wil heel zakelijk Nederland zo duurzaam mogelijk laten reizen.” Om de reductiedoelstelling van 50% te halen, monitort Anders Reizen al twee jaar de CO2-uitstoot van haar leden. De coalitie heeft onlangs ook onderzoek gedaan naar de wensen van werknemers. Die willen niet alleen minder, maar ook duurzamer reizen. Houppermans: “Mobiliteit zit op dit moment helemaal vast in arbeidsvoorwaarden, aanbod en regelingen. We moeten met elkaar dat hele construct omduwen en goed onderzoeken welke prikkels helpen. Onze grote wens is dat ook vakbonden ‘duurzaam reizen’ meenemen in de af te sluiten cao’s.” Bekijk hier de presentatie.
 
Vereniging Zakelijke Rijders
Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders, geeft inzicht in de zakelijke rijder. “Nog steeds pakt 92% de auto. Het ov is voor deze groep een stuk minder aantrekkelijk. Binnen onze vereniging zien we de noodzaak om dingen te veranderen, voor het milieu, en door corona. De nadruk ligt veel meer op individuelere patronen, op flexibeler willen reizen. Maar zolang fiscale regelingen als de bijtelling niet op de schop gaan, is een grote omwenteling niet te verwachten. Dan is een systeem van betalen naar gebruik logischer.” 
 
Gemeente Eindhoven
Iedere regio met goed geregelde mobiliteit is een aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven, zegt Niels Wiersma, projectleider Smart Mobility van de gemeente Eindhoven. “Onze gemeente is onderdeel van een van de zeven MaaS-pilots van het ministerie van IenW. We testen welke oplossingen MaaS biedt voor het zakelijke reizen in onze fors groeiende gemeente, die tegelijk ook grote duurzaamheidsambities heeft. De beschikbaarheid van deelvoertuigen vormt daarbij een uitdaging. Daar tegenover staat dat de overstap naar MaaS-constructies grote administratieve voordelen oplevert. Mijn advies voor andere gemeenten? Biedt MaaS standaard aan werkgevers aan en zorg voor goede begeleiding.” Download de presentatie.
 
ANWB
Kyra de Boer, projectleider MaaS bij de ANWB vertelt dat de tijd van ANWB als vooral een automobilistenorganisatie echt voorbij is. “We richten ons inmiddels veel meer op de brede mobiliteit. In dat kader doen we veelvuldig en grootschalig onderzoek naar de reisbehoeften en -voorkeuren van onze leden. Voor hen is de garantie van ‘frictieloos reizen’ belangrijker dan financiële afwegingen. Maar het inzetten van de juiste incentives blijft belangrijk voor de mobiliteitskeuzes van zakelijke reizigers. Binnen de ANWB is de vergoeding voor fietsgebruik bijvoorbeeld hoger dan voor autogebruik. En dat werkt.” Bekijk de presentatie
 
Belevingswereld gebruikers
De belangrijkste waarschuwing van de mobiliteitsprofessionals: het ontwerp aan de tekentafel kan nog zo goed zijn, als het niet aansluit bij de wensen en belevingswereld van de gebruikers, komt er weinig van terecht. Het ‘andere reizen’ voor het woon-werkverkeer fiscaal en praktisch aantrekkelijk maken is dan ook een must. Dan kan de zakelijke mobiliteitsmarkt zelfs een aanjager worden van een breder gebruik van MaaS en deelmobiliteit.
 
Eerdere bijeenkomsten
Deze editie van het MaaS Kenniscafé was georganiseerd door het MaaS-Lab van KNV, in samenwerking met CROW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lees hier de verslagen van de vorige kenniscafés: 
MaaS en Mobiliteitshubs (mei 2021)
MaaS en Governance (januari 2021)
MaaS en Deelmobiliteit (september 2020)
MaaS en Gedrag (juni 2020)
 
Terugkijken
Wil je de bijeenkomst terugkijken? Dat kan via deze link.

Scroll naar boven