Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag wint CROW Duurzame Mobiliteitsprijs

03-11-2021

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is op 4 november uitgeroepen tot de regio met de meest duurzame mobiliteit in 2021. Martina Annette Huijsmans, wethouder van de gemeente Delft en portefeuillehouder van de MRDH, nam de CROW Duurzame Mobiliteitsprijs in ontvangst uit handen van CROW-directeur Pieter Litjens tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres in Utrecht.

CROW-KpVV reikt het 'gouden wiel' tweejaarlijks uit, dit jaar voor de vijfde keer en voor het eerst aan een regio. De MRDH neemt de wisseltrofee over van de gemeente Almere die in 2019 won. Elk jaar maakt CROW-KpVV een ranglijst van overheden met de meest duurzame mobiliteit. De top 10 wordt bepaald op basis van een aantal criteria rond het mobiliteitssysteem, zoals laadpunten en deelauto’s, en criteria rond klimaat en luchtkwaliteit. De score leverde in 2021 de volgende top 10 op:

  1. MRDH
  2. Noord-Holland & Flevoland  
  3. Drechtsteden  
  4. Groningen  
  5. Utrecht  
  6. Noord-Veluwe  
  7. FoodValley  
  8. Arnhem Nijmegen  
  9. Cleantech Regio  
  10. Drenthe   

Duurzaamste mobiliteitssysteem

Dat de MRDH in 2021 als beste scoorde komt vooral doordat de regio veel aan duurzame mobiliteit werkt, waardoor ze het duurzaamste mobiliteitssysteem kent. Van alle 28 regio’s maken de inwoners van de MRDH de minste verplaatsingen als autobestuurder. De MRDH kent de meeste deelauto’s per inwoner en scoort een tweede plek op het aantal laadpalen. Er wordt dan ook relatief weinig CO2 per inwoner uitgestoten; alleen in Drechtsteden stoten de inwoners minder uit. Ook wat betreft verkeersveiligheid en milieuprestatie van de bussen scoort de MRDH bovengemiddeld.
In de regio wonen en werken veel mensen, wat voor veel verkeerslawaai en een slechte luchtkwaliteit zorgt. Ondanks het relatief duurzame mobiliteitssysteem scoort de MRDH daarom gemiddeld op de duurzame doelen: een veertiende plek.
Vermeldenswaard is dat de MRDH als een van de eerste regio’s een Regionaal Mobiliteitsprogramma ontwikkelde om invulling te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord. De verwachting is dan ook dat de MRDH komende jaren goed blijft scoren.
 

Klimaatneutraliteit bindend

Het overheidsbeleid is erop gericht duurzame mobiliteit te bevorderen. Hiermee proberen overheden de groeiende mobiliteit en de effecten op het milieu, de gezondheid en de economie in evenwicht te brengen. Met de Europese klimaatwet is klimaatneutraliteit in 2050 bij wet vastgelegd en bindend voor alle overheden en alle sectoren, dus ook mobiliteit. CROW-KpVV ondersteunt overheden daarom bij het ontwikkelen van Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP) zoals afgesproken in het Klimaatakkoord om te komen tot duurzame mobiliteit. Met het uitreiken van de Duurzame Mobiliteitsprijs wil CROW-KpVV regio’s stimuleren om hun score op het gebied van duurzame mobiliteit te verbeteren.
 

Tool Duurzaamheidsscore

CROW-KpVV ontwikkelde voor gemeenten, regio’s en provincies de tool Duurzaamheidsscore. Met deze tool kan een overheid zich eenvoudig en objectief benchmarken en monitoren op 12 achterliggende indicatoren. De tool helpt bij het ontwikkelen van een visie en het vinden van nieuwe duurzame beleidsmaatregelen. 
 

De Staat van de mobiliteitstransitie

In de Staat van de mobiliteitstransitie vinden overheden kennis rond duurzame mobiliteit. Met onder andere cijfers uit de duurzaamheidsscore krijgen ze een beeld van hoe duurzaam de mobiliteit in Nederland is. Ook vinden ze er handvatten om morgen aan de slag te gaan met het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid, Regionale Mobiliteitsprogramma's en het Klimaatakkoord.

Scroll naar boven