Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gemeente Rotterdam, Hollands Kroon en Zeeuwse voetbalclub winnen Autodeel Award 2021

15-11-2021

Rotterdam heeft de Autodeel Award 2021 gewonnen. Deze gemeente liet het afgelopen jaar het beste beleid en de meeste versnelling in autodelen zien. De award is maandagmiddag 15 november overhandigd aan Judith Bokhove, wethouder mobiliteit. In de categorie kleine gemeente won de gemeente Hollands Kroon. De award voor het beste lokale initiatief ging naar een initiatief met elektrische deelauto’s bij voetbalvereniging Wolfaartsdijk.

De awards zijn uitgereikt door de directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kees van der Burg tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in de Fokker Terminal in Den Haag. Het is voor de zesde keer dat Natuur & Milieu de Autodeel Award toekent, in samenwerking met CROW en het ministerie van IenW. De Autodeel Award beloont gemeenten en initiatieven die voorop lopen bij het stimuleren van deelauto’s. 
 

Winnende gemeenten

Voor de award ‘grote gemeenten’ waren naast Rotterdam, ook de gemeenten Breda en Utrecht genomineerd. De jury koos voor Rotterdam vanwege de grootste groei van het aantal deelauto’s dit jaar. De komende drie jaar plaatst de havenstad 1.500 openbare laadpunten bij voor elektrische auto’s. Door in te zetten op elektrisch autodelen wordt invulling gegeven aan de transitie van bezit naar bewust gebruik, duurzaam ruimtegebruik en meer keuze voor de reiziger. Wethouder Bokhove: "Uitstootvrije deelmobiliteit draagt bij aan schone lucht en een leefbare stad. Ik ben trots dat we met onze aanpak hebben bewezen dat autodelen in korte tijd heel snel kan groeien. En we geven zelf het goede voorbeeld. Bij acht gemeentekantoren staan deelauto’s die onze medewerkers kunnen gebruiken."
 
In de categorie ‘beste kleine gemeente’ heeft Hollands Kroon in de kop van Noord-Holland gewonnen. De gemeente stimuleert het gebruik van deelauto’s via zogenaamde Mobipunten, waarvan er uiteindelijk 40 moeten komen. Er staan deelauto’s bij deze Mobipunten die door iedereen kunnen worden gebruikt. De gemeente maakt zelf gebruik van een poolauto. Wethouder economische zaken Theo Meskers: "We zetten in op samenwerking met andere gemeenten voor een dekkend netwerk van deelmobiliteit. Met deelauto’s houden we ook de kleinere kernen in de Kop van Noord-Holland bereikbaar. We stimuleren het gebruik van duurzame vervoermiddelen zoals autodelen, want dat maakt het platteland duurzaam, leefbaar en bereikbaar."
De jury prijst ook de voortgang op autodelen in de andere genomineerde gemeenten, Het Hogeland en Schouwen-Duiveland. 
 

Beste lokale initiatief van voetbalclub

Het autodeelinitiatief bij de voetbalvereniging Wolfaartsdijk in Wolphaartsdijk (gemeente Goes) is gekozen tot het beste initiatief van dit jaar. Sinds februari 2021 zijn twee elektrische deelauto’s in gebruik in het dorp. Ze maken gebruik van zonne-energie die wordt opgewekt op het dak van de voetbalvereniging. De club geeft zichtbaarheid aan de deelauto’s en stimuleert het gebruik onder de trainers. Initiatiefnemers Sander Hoogewoning en Hannah Twigt: "We hebben met steun van gemeente Goes hard gewerkt met elkaar om elektrisch autodelen van de grond te krijgen in Wolphaartsdijk. En dat betaalt zich uit want er is al meer dan 12.000 kilometer gereden in de deelauto’s. De samenwerking met Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, de voetbalvereniging en de ambassadeurs zijn een belangrijk onderdeel van dit succes."  
 
Ook genomineerd in deze categorie waren het initiatief DeelSlee in de gemeente Eemsdelta en de coöperatie Bomenbuurt DEELt in Den Haag. 
 

Beoordelingscriteria

Om te bepalen welke gemeenten de grootste impact hebben gemaakt op autodelen, heeft de jury de Rode Loper Autodelen als leidraad gebruikt. De jury keek naar kwantitatieve én kwalitatieve indicatoren zoals de groeifactor van het aantal deelauto’s, het aantal verbonden sociale voorzieningen, het beleid voor elektrisch autodelen en parkeergelegenheden. Bij de beoordeling van lokale autodeelprojecten is gekeken naar de sociale binding onder autodelers, de unieke bijdrage aan de impact van autodelen en duurzame aspecten als het gebruik van groene stroom en de reductie van het aantal privéauto’s.
 

Autodelen in Nederland

Inmiddels zijn er 87.000 deelauto’s in Nederland. De laatste twee jaar is het gebruik van deelauto’s flink toegenomen: uit onderzoek onder gebruikers blijkt dat één deelauto in de stad gemiddeld elf auto’s vervangt. In 2020 zijn er 17 procent meer deelauto’s bijgekomen. De helft van alle nieuwe deelauto’s was afgelopen jaar elektrisch. Daarmee is nu 13 procent van de deelauto’s elektrisch, dat is ruim meer dan in het totale wagenpark in Nederland (3 procent). Deelauto’s zorgen voor minder autoritten, omdat autodeelgebruikers eerder de fiets en het openbaar vervoer pakken. Bovendien zijn de meeste deelauto’s schoner, doordat ze nieuwer, kleiner en zuiniger zijn dan gemiddeld. Ook is er door deelauto’s minder ruimte nodig voor parkeren.

Scroll naar boven