Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nationale aandacht nodig voor onze verouderende civiele infrastructuur

10-05-2021

Nederland staat voor een grote opgave om de oudere infrastructuur tijdig te vernieuwen. In opdracht van De Bouwagenda is de landelijke omvang van deze vernieuwingsopgave voor het eerst in kaart gebracht.

Een groot deel van de bruggen, sluizen en andere civiele constructies in Nederland is “op leeftijd”. Vanaf 1950 is er veel nieuw gebouwd, om de sterke groei van het weg- en scheepvaartverkeer te kunnen verwerken. Sluizen en kades zijn vaak al van voor de Tweede Wereldoorlog. Met een technische levensduur variërend van zestig tot honderd jaar, breekt de tijd aan voor vervanging of renovatie van al wat destijds is gebouwd.

Om op nationaal niveau meer inzicht te krijgen op de opgave, heeft de Taskforce Bouwagenda aan TNO gevraagd een eerste landelijke prognose op te stellen voor de vervanging en renovatie van de civiele infrastructuur waar voor het eerst de opgave kwalitatief èn kwantitatief in beeld wordt gebracht.

Te weinig aan vervanging en renovatie besteed

Uit het TNO-rapport ”Proeve van een landelijk prognoserapport vervanging en renovatie” blijkt nu dat we in Nederland 85.000 bruggen en viaducten hebben, 130.000 vaak kleinere civiele kunstwerken, zoals stuwen en duikers, en ruim 3.000 kilometer aan kades en damwanden. De gezamenlijke vervangingswaarde hiervan bedraagt zo’n 300 miljard euro. Ook blijkt dat in de afgelopen jaren door alle infra-eigenaren tezamen een miljard per jaar aan vervanging en renovatie werd besteed, en dat is volgens De Bouwagenda structureel te weinig. 

Voor het komende decennium raamt TNO de vervangingsbehoefte op gemiddeld twee miljard per jaar. Na 2040 groeit dit naar vier miljard of meer. Daaraan is nog wel enige onzekerheid verbonden: veel kunstwerken blijken matig gedocumenteerd en de restlevensduur is nu nog niet zonder meer vast te stellen. Het is daarom aan te bevelen om eens in de paar jaar een geactualiseerd prognoserapport op te stellen.


De Bouwagenda

De Bouwagenda is een ambitieus plan van aanpak dat is opgesteld door een uniek samenwerkingsverband vanuit alle geledingen van de bouwsector. Overheden, kennisinstellingen - waaronder CROW - markt en belangengroepen dragen hieraan bij. Namens CROW is algemeen directeur Pieter Litjens lid van de Taskforce Bouwagenda.


Contact

Voor aanvullende informatie over het rapport van TNO kan contact worden opgenomen met Anita Baas, Programmamanager Infra (De Bouwagenda). CROW onderneemt verschillende activiteiten binnen deze vernieuwingsopgave. Hiervoor is Jos Wessels contactpersoon.
 

Scroll naar boven