Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Meer biodiversiteit in Haaksbergen

11-05-2021

De gemeente Haaksbergen streeft de komende jaren naar meer biodiversiteit. Niet alleen in het buitengebied, maar met name ook binnen de bebouwde kom.

Oftewel, meer bloemen, bijen, vlinders en andere insecten. Om de natuur te helpen, zijn en worden er bloemzaden ingezaaid én wordt er minder en anders gemaaid. Afgelopen zomers hebben de planten, struiken en bomen geleden onder de droogte. Dorheid is een bedreiging voor insecten. Daarom gaan de gemeente en Twente Milieu, mede op aandringen van de samenwerkende natuurorganisaties, aan de slag met het creëren van een betere leefomgeving voor de kleine beestjes.


Inzaaien bloemenmengsels

Bloemen en kruiden lokken bijen, vlinders, kevers en andere insecten. Daarom zijn en worden er bloemmengsels ingezaaid en zijn er bloembollen geplant. Op allerlei plekken in Haaksbergen verschijnen bloemen, bij entrees van wijken, op zichtlocaties, op de gemeentelijke begraafplaats of op grotere grasvelden, zoals in Park De Blanckenborgh.


Minder maaien

Bloemen en kruiden krijgen in Haaksbergen de ruimte. Gazons en bermen worden voortaan minder vaak of niet meer volledig gemaaid. Het gaat daarbij logischerwijs niet om de grasvelden die als trapveldje zijn aangewezen. De grotere velden waarbij voortaan een ander maaibeleid geldt, worden binnenkort voorzien van een informatiebordje met nadere uitleg. Die velden worden maar een paar keer per jaar gemaaid en bovendien worden soms stroken overgeslagen. Zo blijft er altijd leefruimte voor de insecten in de buurt. Grasranden worden wel vaker gemaaid. Dat is om te voorkomen dat het gras over de paden in de plantsoenen groeit. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de kruiden beter groeien. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Twente Milieu in opdracht van de gemeente.


Hulp van inwoners

Van hondenpoep worden kruiden en bloemen niet beter. Door hondenpoep netjes op te ruimen, kunnen inwoners meehelpen om de biodiversiteit te vergroten. Ook kunnen inwoners bijdragen aan de biodiversiteit door in hun tuin bloemenmengsels te zaaien en bloembollen te poten.

CROW Levende Stad organiseert binnenkort een bijeenkomst over burgerparticipatie en klimaatdoelen, hou voor meer informatie de website in de gaten.

Scroll naar boven