Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Groenkompas bepaalt de koers voor Breda, stad in een park

02-07-2021

Wordt Breda de eerste stad in Europa in een park in 2030?

Met het Groenkompas zetten B&W van Breda de koers uit naar een ambitieus doel: Breda, eerste stad in Europa in een park in 2030. Het Groenkompas is de uitwerking van één van de pijlers van het Verhaal van Breda, Groen, Grenzeloos en Gastvrij en een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie.

Wethouder Paul de Beer: “Groen in en om de stad is enorm belangrijk voor de gezondheid van de inwoners en voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze stad en de dorpen. En groen is essentieel om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Het Groenkompas bevat een heldere koers hoe Breda het komende decennium het bestaande groen wil beschermen en uitbreiden, hoe we zorgen dat er groen op pantoffelafstand is voor iedereen en waarbij groen niet de sluitpost, maar de leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt”.
 

Groen in Stedelijke Ontwikkeling

Het Groenkompas maakt duidelijk wat de gemeente bij nieuwbouw op het gebied van groen verwacht van projectontwikkelaars en bouwers. Zowel in de openbare ruimte als in de tuinen van woningen wordt ‘natuurinclusief’ bouwen normaal, bijvoorbeeld met groene gevels en daken en nestkasten in de muren.
 

Beschermen en uitbreiden bestaande groen

Als ergens groen verdwijnt, moet dat groen altijd gecompenseerd worden. Daarnaast breidt Breda de ecologische verbindingszones verder uit en trekt de natuur door tot in de haarvaten van de stad. De voordelen zijn groot: mensen voelen zich beter, trekken meer met elkaar op en ondervinden minder problemen als hittestress en de leefwereld voor planten en dieren wordt versterkt. Er komen nieuwe parken zoals Seelig, in ’t Zoet en wijkparken. Bestaande bossen worden uitgebreid en er komen tiny forests en voedselbossen bij.
 

Op je pantoffels in het groen

Met nieuwe ommetjes en fietsroutes maakt Breda het bestaande groen beter toegankelijk. Natuurspeelplekken, groene schoolpleinen, plukroutes en meer groen bij de herinrichting van straten maken groen voor iedereen bereikbaar. En dat is weer goed voor de gezondheid en leefbaarheid.
 

Samenwerken aan groen

Breda kan alleen een stad in een park worden de gemeente kan samenwerken met bewoners, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven en natuurorganisaties. Of het nu om groene wijkdeals gaat, het vergroenen van de eigen tuin, van bedrijventerreinen of van het woningcorporatiebezit. De gemeente informeert en stimuleert partijen en bewoners om een bijdrage te leveren op privaat terrein. Er is met hulp van de gemeente een community Breda, stad in een park aan het ontstaan. Hierin zoeken actieve bewoners en bedrijven elkaar op en stimuleren elkaar om de ambitie van Breda inhoud te geven met concrete acties en projecten voor groen. Mensen die een bijdrage willen leveren kunnen zich hierbij aansluiten.

Het college heeft het Groenkompas ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Scroll naar boven