CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Ringonderzoek meetsystemen langsvlakheid 2020

04-01-2021

Sinds 2013 organiseert het CROW Platform Wegmetingen jaarlijks het ‘Ringonderzoek HSRP meetsystemen’. Met deze meetsystemen kan onder verkeer de langsvlakheid van wegverhardingen worden gemeten.

In 2020 is het ringonderzoek ook opengesteld voor andere geautomatiseerde meetsystemen die de langsvlakheid kunnen meten. Zo zijn er in Nederland steeds meer meetsystemen op de markt die de gehele verhardingsbreedte kunnen scannen. En uit deze dwarsprofielen één of meerdere langsprofielen kunnen afleiden.
 

Ringonderzoek 2020

Met de organisatie van het jaarlijkse ringonderzoek wil het CROW Platform Wegmetingen de consistentie en de juistheid van meetresultaten van de deelnemende systemen vaststellen. Dit is van belang voor wegbeheerders die opdracht verstrekken voor het laten uitvoeren van deze metingen.

Aan het ringonderzoek 2020 hebben in totaal 14 meetvoertuigen meegedaan met meerdere meetsystemen. De resultaten van het ringonderzoek zijn hier weergegeven. In het ringonderzoek zijn de langsvlakheidsparameters International Roughness Index (IR) en Afwijkingsoppervlak Viagraaf beschouwd. Op basis van de eisen uit het protocol is aan 13 meetsystemen een certificaat verstrekt. De gecertificeerde meetvoertuigen zijn hier te vinden.

Voor meer informatie over het ringonderzoek, kunt u contact opnemen met Marc Eijbersen (marc.eijbersen@crow.nl).


 

Scroll naar boven