CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Ringonderzoek 4-puntsbuigproef 2020

04-01-2021

Sinds de invoering van CE-markering van asfaltmengsels in 2007 hebben opdrachtnemers geïnvesteerd in onderzoeksapparatuur in de vorm van een vierpuntsbuigproef om functioneel onderzoek te kunnen uitvoeren op asfaltmengsels. De apparatuur wordt in grote mate ingezet in het typeonderzoek van asfalt zoals gespecificeerd in proef 62 van de Standaard RAW Bepalingen.

Door het uitvoeren van interne en externe kalibraties wordt de zekerheid van het goed functioneren van de onderzoeksapparatuur gewaarborgd. Daarnaast eist Rijkswaterstaat in de Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen dat de juistheid van laboratoriumonderzoek naar de functionele eigenschappen (stijfheid, weerstand tegen vermoeiing, weerstand tegen permanente vervorming, vochtbestendigheid) conform RAW-proef 62 periodiek moet worden aangetoond op basis van ringonderzoeken.
 

Ringonderzoek 2020

In 2020 heeft voor de eerste keer onder CROW-vlag het ringonderzoek naar de functionele eigenschappen ‘stijfheid’ en ‘weerstand tegen vermoeiing’ plaatsgevonden. Aan dit onderzoek hebben zestien testbanken van elf partijen deelgenomen.

De resultaten van het ringonderzoek zijn hier weergegeven. Op basis van de eisen uit het protocol is aan twaalf testbanken een certificaat verstrekt. De gecertificeerde testbanken zijn hier te vinden. In 2021 zal wederom een ringonderzoek worden georganiseerd. Dan zal ook een start worden gemaakt met het opstellen van een protocol voor het uitvoeren van ringonderzoeken naar de overige functionele eigenschappen.

Voor meer informatie over het ringonderzoek, kunt u contact opnemen met Marc Eijbersen (marc.eijbersen@crow.nl).

 

Scroll naar boven