Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Duurzaamheid: waarin een kleine gemeente groot kan zijn

26-01-2021

Het centrumgebied van het dorp Made, gemeente Drimmelen, is heringericht. Bij de herinrichting was grote aandacht voor klimaatverandering en een generatiebestendige leefomgeving. In het plan zijn aspecten als duurzaamheid, demografische ontwikkeling en ondersteuning van de lokale middenstand gecombineerd.  

De economische recessie, demografische ontwikkelingen (krimp, vergrijzing) en internet maken dat het gedrag van consumenten verandert. Binnen de detailhandelssector leiden het grote aanbod, schaalvergroting en teruglopende winkelbestedingen tot verdringing. Winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand en de economische vitaliteit en attractiviteit ervan staan onder druk. Ook in de gemeente Drimmelen is dit merkbaar. In het centrum van Made staan, zij het beperkt, een paar panden leeg. Ondernemers maakten zich zorgen over de leefbaarheid en het economisch functioneren van het centrum op de langere termijn. In het coalitieakkoord ‘Samen investeren in Drimmelen’ wordt door de gemeente ingezet op een integrale aanpak van het centrum van Made. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en overige belanghebbenden heeft de gemeente in 2015 gewerkt aan een detailhandelsvisie voor de hele gemeente. Deze vormt het kader voor een integrale visie op het centrum van Made. Daarom is opdracht gegeven tot het opstellen van het centrumplan. 


Lees verder bij Straatbeeld

Scroll naar boven