Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gelderland presenteert plan met aandacht voor biodiversiteit

12-02-2021

Provincie Gelderland wil sterkere natuurgebieden en vitaler bos, een grotere betrokkenheid van inwoners bij natuur, en meer soorten dieren, planten en bomen op het platteland en in steden en dorpen.

Daarmee willen ze zorgen voor een grotere en sterkere biodiversiteit in heel Gelderland. Dat staat in het door de provincie gepresenteerde nieuwe Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit.


Meer aandacht voor biodiversiteit

Gelderland is de groenste provincie van Nederland. "Daar zijn we trots op. Maar we maken ons ook zorgen: de natuur heeft het moeilijk. Stikstof zorgt voor verzuring en vermesting, karakteristieke landschapselementen verdwijnen en verdroging zet kwetsbare soorten en gebieden steeds meer onder druk. De variatie aan planten- en diersoorten maakt de natuur sterker, en verbetert onze leefomgeving. Denk aan insecten die onze gewassen bestuiven, planten en dieren die water schoon houden en natuur als een fijne plek om te recreëren. Daarom verbeteren we samen met partners, zoals natuurorganisaties, andere overheden, grondeigenaren en inwoners de biodiversiteit." zo laat de provincie weten.

In het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (PDF 7,7 MB) staan alle activiteiten die ze daarvoor willen uitvoeren. Zo krijgt biodiversiteit nog meer aandacht binnen al het werk.


Binnen en buiten natuurgebieden

Gelderland richt met het uitvoeringsprogramma op 4 ambities: sterkere natuurgebied en vitaler bos, meer biodiversiteit en bomen op het platteland, meer biodiversiteit en bomen in stad en dorp, en een grotere betrokkenheid van inwoners. Daarbij stellen ze zichzelf concrete doelen, zoals 1 miljoen nieuwe bomen in 2030, een biodiversiteitsplan voor alle gemeenten en het ecologisch beheren van alle bermen. De provincie zaait dan bermen in met inheemse zadenmengsels en maaien minder vaak.

Daarvan profiteren insecten en andere kleine dieren. Gedeputeerde Peter Drenth (Biodiversiteit): “We werken hard aan de verbetering van onze biodiversiteit. Niet alleen in natuurgebieden en op het platteland, maar juist ook in steden en dorpen. Veel steden en dorpen zijn als het gaat om biodiversiteit net een woestijn.”

Scroll naar boven