Verslag Kennissessie spreiden van ov-reizigers

29-04-2021

De OV-campus van DOVA en CROW-KpVV hielden op 21 april de tweede kennissessie over het spreiden van reizigers in het openbaar vervoer. Kennis delen stond centraal tijdens deze bijeenkomst waar 40 professionals aan deelnamen.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Noord-Brabant lichtten hun aanpak toe. Het ministerie van IenW presenteerde acties. OV-Data gaf een toelichting op het benutten van bestaande monitorgegevens om inzicht te krijgen in het effect van spreiden van reizigers.
 
Via Mentimeter gaven de deelnemers aan welke thema’s het meest van belang zijn bij het spreiden van reizigers:

 • Urgentiebesef bij en verleiden van scholen om te spreiden
 • Gedeeld belang vinden om tot spreiden te komen
 • Hybride werken vasthouden
 • Lange reisafstanden
 
Opvallende en interessante suggesties en ideeën uit de sessie:
 • Ga na wat de voordelen zijn van spreiden voor bijvoorbeeld scholen en universiteiten. Het kan gaan om beter aanbod van vervoer, betere bereikbaarheid van de instelling en later starten kan bijdragen aan betere leerprestaties in het onderwijs.
 • Breng diverse onderwijsinstellingen bij elkaar zodat de koplopers kunnen laten zien wat zoal mogelijk is bij het spreiden van ov-reizigers.
 • Een bestuurlijk boegbeeld kan helpen om het gesprek op gang te brengen, juist ook wanneer zaken wat minder goed lopen dan gedacht.
 • Doe zelf als ov-autoriteit mee met spreiden door werktijden aan te passen voor eigen werknemers.
 • Kijk vanuit de landelijke aanpak niet alleen naar het studentenreisproduct maar ook naar de diverse scholierenproducten (grootverbruikscontracten).
 • Kijk vanuit de landelijke aanpak ook naar andere positieve effecten van spreiden zoals reductie van C02 wanneer er minder voertuigen worden ingezet.
 • Breng samen met onderwijsinstellingen de herkomst en bestemming in kaart van de studenten om zo een beeld te krijgen van de vervoervraag en van de voordelen van schuiven met tijden. Visualiseer dit, dat vergemakkelijkt het gesprek.
 • De algemene verwachting is dat in september meer studenten zullen starten dan het jaar ervoor. De vraag is of dit vooral onderwijs op locatie zal worden, op afstand of een mengvorm. Probeer dit goed in beeld te krijgen.
 • De regionale aanpak gericht op de campussen in het onderwijs kan worden verrijkt met aandacht voor ‘(provincie)grensoverschrijdend’ vervoer.
 • Inzet van campagnes en communicatie, ook na de coronacrisis, zoals zowerkthet.nl.
 • Monitorgegevens kunnen helpen om de uitdaging in kaart te brengen. Doe dat met heldere en mooie visualisatie om zo onderwijsinstellingen te laten zien wat de uitdaging is.
 • Denk als OV-campus aan het opstellen van een spreidingscore net zoals er nu een duurzaamheidscore is in de Staat van het regionale openbaar vervoer.
 • Het verplicht stellen van het delen van data door vervoerders vanuit wet- en regelgeving kan behulpzaam zijn.
 • De druktebeleving is anders dan voorheen vanwege corona. De spelregels staan uitgelegd in het 1,5-meterprotocol. Dat gedegen uitleggen en er helder over communiceren verdient echt aandacht de komende tijd.
 
Voor suggesties of vragen aan het ministerie van IenW kun je terecht bij: karin.hoekstra@minienw.nl.
 
Lees ook het verslag van de eerste bijeenkomst over het spreiden van ov-reizigers op 30 september 2020.

Scroll naar boven