Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Terugblik IM-SAFE bijeenkomst over standaardisatie van brugmonitoring

08-04-2021

Op 30 maart vond een inspirerende bijeenkomst plaats in het kader van het IM-SAFE project. IM-SAFE is een project dat wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit tien organisaties uit Europa, waaronder CROW en onder leiding van TNO.


Wat is het doel?

Het project heeft als doel om een advies op te stellen voor aanvullende Europese normering over beheer en onderhoud van constructies in de weg- en railinfrastructuur zoals bruggen en tunnels. Dit is geïnitieerd door de EU om situaties zoals in Genua in de toekomst te voorkomen. Het is belangrijk omdat dergelijke normering uiteindelijk ook invloed heeft op de Nederlandse dagelijkse praktijk. In het eerste stadium ontstaat de scope en de grote lijn en al snel globale invulling. Dat betekent dat al snel veel vastligt en verandering daarna steeds moeilijker wordt.

Doel van de bijeenkomst en uitrol

Het doel van de bijeenkomst was om een eerste beeld van de onderwerpen waar aanvullende normering wenselijk is volgens het consortium te toetsen bij een groep Nederlandse geïnteresseerden en deskundigen op dit gebied. De bijeenkomst is er één in een serie van bijeenkomsten. In verschillende landen en regio’s in Europa worden komende maand vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd. Met de input wordt het beeld voor het project aangescherpt. Vervolgens vindt een gesprek plaats met vertegenwoordigers van CEN, de Europese normalisatie organisatie en de Europese Unie (de opdrachtgever van het project) om de gedachten over de aanvullende normalisatie verder te bespreken.

Volgende bijeenkomst

Eind mei 2021 organiseren we een gesprek met vertegenwoordigers uit de verschillende landen en regio’s uit Europa om de gedachten verder vorm te geven. Het project gaat daarna verdere inhoudelijke invulling verzorgen, zodat een uiteindelijk advies concreet genoeg is om over te nemen door CEN in de vorm van een normeringstraject. Het is een traject van de lange adem, maar door nu mee te doen en de Nederlandse inbreng te organiseren hebben we de mogelijkheid om de inhoud te beïnvloeden en te zorgen voor een goed passend voorstel. Tevens betekent meedoen nu, voorsorteren op de toekomst. Ideeën, gedachten, vernieuwing, kennis, het wordt gedeeld en ingebracht en kan in de dagelijkse praktijk gebruikt worden en voordelen opleveren.

In de bijeenkomst introduceerde Diego Allaix van TNO een overzicht van relevante Europese normen en richtlijnen op het gebied van monitoring, conditie en risico-gebaseerd beheer en onderhoud en veiligheidsbeoordeling op basis van monitoringsdata, inspectiegegevens en testresultaten. De aanwezigen gaven via de chat aanvullingen en gedachten door. Daarna werden in drie ronde tafel gesprekken de praktijk voor constructies van beton en staal en de praktijk m.b.t. onderhoudsbeslissingen gedeeld. geanimeerde en zeer informatieve gesprekken, zowel voor het publiek als voor het IM-SAFE project. Ook tijdens deze gesprekken gaven de aanwezigen nuttige tips en aanvullingen via de chat.

De rol van CROW

CROW is blij betrokken te zijn bij het project, omdat het ons de kans biedt onze stakeholders te betrekken bij normontwikkeling en inzicht te bieden in de praktijk elders. We kunnen daar in Nederland ons voordeel mee doen. Tevens levert het project concrete (tussen)resultaten op, zoals een overzicht van normen en richtlijnen, ervaringen uit Europa, inrichten van een goede datastructuur voor beheer en onderhoud, etc.

Volg het op de voet

Meer informatie over het project is te vinden op www.IM-SAFE.eu.
Aanmelden voor nieuws, uitnodigingen voor bijeenkomsten, etc. kan via info@im-safe-project.eu of door contact op te nemen met jos.wessels@crow.nl.

Scroll naar boven