Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Terugblik webinar Asfalt-Impuls: eerste producten Asfalt-Impuls beschikbaar

11-09-2020

De eerste concrete producten uit het programma Asfalt-Impuls zijn beschikbaar voor de gebruikers. Dat bleek tijdens de met ruim 170 deelnemers goed bezochte webinar afgelopen woensdag 9 september. De webinar was het alternatief van de door coronamaatregelen afgelaste fysieke bijeenkomst van 25 maart.

In het openingsinterview, onder leiding van sessievoorzitter Frank van Berkum, gaven Edwin Griffioen (directeur Techniek bij Rijkswaterstaat) en Jan de Boer (directeur KWS Infra) aan dat de doelen waarmee het programma in 2018 is gestart nog steeds belangrijk zijn.

Door middel van een impuls willen we met de sector naar duurzamere asfaltverhardingen met een langere gemiddelde levensduur en minder spreiding in levensduur, tegen minimaal gelijke kosten. Zij geven aan blij te zijn dat het programma nu de eerste resultaten gaan opleveren om invulling te geven aan die doelstellingen. “Het liefst zien we dat we nog sneller tot resultaten komen”, aldus de Boer. “Op sommige onderwerpen is nu goede discussie nodig met alle partijen uit de sector om tot overeenstemming te komen en dat vergt tijd”, vult hij aan.
 

Product Category Rules (PCR) voor asfaltmengsels

Kommer den Uil (BAM Infra) presenteerde met de nodige trots het eerste resultaat van de projectgroep Aantoonbaar Duurzaam Asfalt. Den Uil: “Met de nu beschikbare rekenregels kunnen op een betrouwbare manier de milieuprestaties van asfalt worden berekend”. De PCR Asfalt is hier te downloaden. Den Uil kondigt verder aan dat er op korte termijn via PIANOo de handreiking ‘Inkopen met de Milieukostenindicator - Asfalt’ beschikbaar komt. Deze handreiking bevat een stappenplan waarmee aanbestedende partijen gestructureerd een asfaltaanbesteding met MKI kunnen inrichten.
 
De projectgroep werkt momenteel hard aan nog twee onderwerpen. In het projectonderdeel ‘Verificatie’ wordt gewerkt aan de vraag of een werk gerealiseerd is conform de gunning. Dit is een onderdeel dat nu nog lastig is bij werken waar sprake is van een gunning op basis van een MKI. In het projectonderdeel ‘Tooling’ wordt gewerkt aan software ter ondersteuning van de gunning, de verificatie en de bonustoekenning van projecten met een duurzaamheidsambitie.

Download de presentatie ADA door Rob Hofman en Kommer den Uil

Uniforme kwaliteitsborging

Een impuls geven aan de kwaliteit van asfalt is een belangrijke doelstelling van het programma. Een moderne en uniforme kwaliteitsborgingssystematiek is volgens André Houtepen (gemeente Rotterdam en vertegenwoordiger van de projectgroep Kwaliteitsborging) een belangrijk hulpmiddel om die doelstelling te verwezenlijken. Zij zetten in op een kwaliteitsborgingssystematiek waarbij tijdens alle fasen van het wegenbouwproces borgingsinstrumenten worden ingezet, waardoor aan het einde van het uitvoeringsproces de asfaltkwaliteit ‘automatisch’ aan de gestelde eisen voldoet. Belangrijke elementen in de voorgestelde systematiek is het gebruik van data uit alle fasen van het ontwerp-, productie- en aanlegproces én de inzet van innovatieve, non-destructieve meetmethoden. “We moeten eigenlijk anno 2020 écht al inzicht hebben op de kwaliteit van het eindproduct gedurende het proces. Een eindcontrole op basis van boorkernen moeten we niet meer willen”, aldus Houtepen. Hij roept iedereen op om met de werkgroep mee te denken en pilotprojecten aan te dragen voor het testen van de nieuwe systematiek.

Download de presentatie Kwaliteitsborging door André Houtepen

Voorspellen gedrag essentieel

In zijn presentatie namens de projectgroep Levensduurvoorspellend Asfalt Model (LAM) ging Rutger Krans (Rijkswaterstaat) in op het belang van nieuwe databronnen en modellen voor het voorspellen van het gedrag van asfaltverhardingen. Betere voorspelbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe asfaltmengsels en om goed gebruik te kunnen maken van onze assetmanagementsystemen. Nieuwe databronnen en het koppelen van data is hiervoor noodzakelijk. “Een nieuwe blik op de mogelijke toepassing van allerlei soorten databronnen is noodzakelijk om stappen te zetten”, aldus Krans. Hij toonde in zijn presentatie voorbeelden van de toepassing van in-car-data voor het meten van het verloop van de langsonvlakheid en stroefheid. “Het mooie van dit soort data? Dat het beschikbaar is voor alle wegen van alle wegbeheerders”, voegt Krans toe. 

Download de presentatie LAM door Rutger Krans

Toepassing

In de afsluiting van de sessie werd ruim aandacht besteed aan de toepassing van de resultaten van het programma in de praktijk. “Implementatie van de resultaten van Asfalt-Impuls is noodzakelijk om de doelstellingen van het programma te behalen. De eerste concrete resultaten zijn er nu en Rijkswaterstaat zal in haar nieuwe contracten de PCR-Asfalt gaan gebruiken. Ik roep hierbij andere opdrachtgevers op om dat ook te gaan doen!”, aldus Griffioen. In de chatbox werden op dit gebied ook veel voorstellen gedaan. Denk aan het willen meedoen of het voorstel om een community-of-practice in te richten om ervaringen uit te wisselen over het gebruik van de nu beschikbaar komende instrumenten.
 

Webinar terugkijken?

Dit webinar is opgenomen en hieronder terug te kijken. 

Scroll naar boven