CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Uitkomsten van de schroefstraalmetingen Moervaartkaai in Gent

28-10-2020

Bij het ontwerpen van maritieme constructies is vaak een bodembescherming nodig om de belasting door schroefstalen op te kunnen nemen. De huidige ontwerpmethode bevat vrij veel onzekerheden en is gebaseerd op één enkele praktijkproef met een sleepboot in de jaren ‘90. Beheerders van havens, sluizen en wachtplaatsen hebben vele bodembeschermingen in beheer die moeten worden onderhouden of vervangen. De verwachting is dat wanneer er meer inzicht is op de werkelijke belastingen van de scheepsschroeven op de bodembescherming, deze effectiever kunnen worden ontworpen.

Schroefstraalmetingen-(1).jpgIn 2018 is een start gemaakt met het onderzoek naar de schroefstraalbelastingen door metingen te doen met geavanceerde meettechnieken (ADV, ADCP) en de belastingen van een sleepboot. Deze metingen waren hoopgevend en resulteerde in het opzetten van een groter onderzoeksprogramma in een samenwerkingsverband binnen de CROW. Vele partijen werken hieraan mee, waaronder Deltares, MARIN, DEME, TUDelft, BAM, PoR, RWS, North Sea Ports, Somtrans en Boskalis.

Na metingen in juni 2019 (thesis Bowthruster Induced Flow van I. Cantoni), zijn afgelopen september wederom metingen uitgevoerd van de schroefstraalbelastingen onder een binnenvaartschip, de Somtrans XXV. De opstelling is een voor het ontwerp van bodembeschermingen maatgevende situatie voor binnenvaartlocaties. Een afvarend schip met schroeven gericht op de kade, kleine kielspeling en vier kanaalsboegschroefsysteem. Er zijn testen gedaan, met één en twee boegschroeven, op verschillende posities van de kade in langs- en dwarsrichting. Ook is er gemeten tijdens afvaart manoeuvres en het varen alleen op de boegschroef. Het doel is om de ontwerprichtlijnen aan te passen op basis van de resulaten.

Scroll naar boven