Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe handreiking & tool landbouw- en bosbouwverkeer

17-11-2020

Per 1 januari 2021 gaat nieuwe wet- en regelgeving in voor landbouw- en bosbouwverkeer. Met gevolgen voor de toegestane maximumsnelheid (verhoging), registratie- en kentekenplaatplicht en de APK-plicht. De vernieuwde handreiking ‘Landbouwverkeer en bosbouwverkeer’ en de handige afwegingstool helpen wegbeheerders het toelatingsbeleid te heroverwegen.

De verkeersveiligheid rond landbouwvoertuigen op de openbare weg heeft al jaren de aandacht. Sinds 2012 is gewerkt aan een set van maatregelen om de risico’s rondom landbouwvoertuigen in het verkeer te verminderen. Op 1 januari 2021 gaat nieuwe wetgeving van kracht. Deze handreiking gaat in op deze nieuwe wetgeving en op stappen die wegbeheerders moeten nemen om deze nieuwe wetgeving te implementeren. De handreiking is bestemd voor gemeenten, provincies en wegbeherende waterschappen. Daarnaast kunnen ook belangenorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, onderwijsinstellingen en advies- en ingenieursbureaus deze kennis gebruiken.

De handreiking ‘Landbouwverkeer en bosbouwverkeer’ is opgenomen in de onderstaande twee Kennismodules:

Aan bod komt:

 • Hoofdstuk 1 - Achtergrondinformatie (land)bouwverkeer
Dit hoofdstuk gaat in op de achtergrondinformatie van (land)bouwverkeer. Onderwerpen die aan bod komen zijn de omvang van het voertuigpark, de verkeersveiligheid van (land)bouwverkeer en de stand van zaken van de voorgestelde wijzigingen in de wet- en regelgeving voor verbetering van de verkeersveiligheid met (land)bouwvoertuigen.
 • Hoofdstuk 2 - Wet- en regelgeving (land)bouwverkeer – Wat is er veranderd?
Al deze wijzigingen hangen met elkaar samen en hebben als doel de verkeersveiligheid te verbeteren.
Hoofdstuk 2 gaat in op de nieuwe wet- en regelgeving. Hierin wordt o.a. de verhoging van de maximumsnelheid, de maatregelen aan het (land)bouwvoertuig, de registratie- en kentekenplaatplicht en de invoering van het T-rijbewijs behandeld.
 • Hoofdstuk 3 - Ontwerpvoertuig (land)bouwverkeer
Door de nieuwe wetgeving veranderen definities en kenmerken van (land)bouwvoertuigen. Deze staan in dit hoofdstuk beschreven.
 • Hoofdtuk 4 - Overwegingsinstrument inzake snelheidsverhoging (land)bouwverkeer
De veranderde wet- en regelgeving leidt tot wijzigingen op de weg. Voor elke weg moet bekeken worden wat de nieuwe situatie is voor landbouwvoertuigen. In dit hoofdstuk is een overwegingsinstrument (tool = beslisboom) opgenomen dat wegbeheerders kunnen gebruiken bij het bepalen of:
 • (land)bouwvoertuigen toegestaan blijven (met snelheid conform de nieuwe wetgeving);
 • (land)bouwvoertuigen verboden blijven (handhaven bestaand verbod);
 • een verandering in het toelatingsbeleid van (land)bouwverkeer op bepaalde wegen wenselijk is.
Het overwegingsinstrument heeft als doel om wegbeheerders te helpen op korte termijn het toelatingsbeleid van (land)bouwvoertuigen te heroverwegen.
 • Hoofdstuk 5 - Stappenplan gebiedsgerichte aanpak
Het overwegingsinstrument richt zich op de vraag wat te doen met het toelatingsbeleid van landbouwvoertuigen als gevolg van de nieuwe maximumsnelheid. Dit is een vraag voor de korte termijn. In een gebied kan de problematiek met betrekking tot landbouwverkeer zo groot zijn, dat een gebiedsgerichte aanpak gewenst is. Deze aanpak is omvattender dan toepassing van het overwegingsinstrument.
 • Hoofdstuk 6 - Maatregelen
De gebiedsgerichte aanpak leidt tot een maatregelenprogramma. In hoofdstuk 6 zijn maatregelen opgenomen die als voorbeeld kunnen dienen.

Met het samenstellen van deze handreiking zijn uiteraard niet alle problemen opgelost. Neem de merendeels bewust smalle rijloper met gemengd verkeer en de vele verschillende belangen die een rol kunnen spelen: het is niet vreemd dat de praktijk daar nogal eens mee worstelt.
 • Afwegingstool toelatingsbeleid (land)bouwverkeer

De Kennismodules bieden naast de handreiking ook een overwegingsinstrument (tool) om door middel van een quick scan je huidige toelatingsbeleid van (land)bouwverkeer te heroverwegen passend bij de nieuwe wetgeving die 1 januari 2021 ingaat.

Gratis webinar op 25 november 2020

Als onderdeel van de introductie van de vernieuwde wetgeving en deze handreiking, organiseert CROW op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een webinar op 25 november 2020, en mogelijk in 2021 een aantal regiobijeenkomsten om praktische vraagstukken te bespreken en te helpen oplossen voor de praktijk.

Wil je van experts horen wat er precies verandert, waarom en hoe je het toelatingsbeleid kunt heroverwegen met een handige tool? Neem dan deel aan dit gratis webinar op 25 november 2020.

Programma
 1. Wat gaat er na 1 januari 2021 veranderen? - Presentatie door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW over snelheidsverhoging, kentekening, APK-plicht landbouwverkeer
 2. Wat betekent dit voor de wegbeheerders? - Presentatie door CROW over heroverweging toelatingsbeleid + presentatie Tool Overwegingsinstrument in Kennisbank
 3. Waar moet rekening mee worden gehouden vanuit de branche? - Optioneel, door Cumela
 4. Praktijkcases uit de regio - Presentatie van één a twee casehouders
Prijs: Gratis

Schrijf je hier in

Scroll naar boven