CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Vijf onderzoeken klimaatbestendige stad

04-05-2020

De onderzoekslijnlijn NKWK Klimaatbestendige Stad (KBS) heeft in 2019 vijf onderzoeken uitgevoerd.

Twee onderzoeken betreffen de doorontwikkeling van de instrumenten Klimaatschadeschatter en Toolbox Klimaatbestendige Stad. De andere onderzoeksthema’s zijn ‘monitoring lokale klimaatbestendigheid’, ‘maatschappelijke kostenbatenanalyse’ en ‘handreiking slim koppelen klimaatadaptatie’.

De onderzoeken zijn via deze pagina te vinden.

Scroll naar boven