CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Harderwijk: Zzzorry voor het onkruid

13-05-2020

De gemeente Harderwijk heeft een begin gemaakt met het plaatsen van in totaal 8 grote en 15 kleine borden met de tekst Zzzorry voor het ‘onkruid’.

De borden worden geplaatst in bermen en groenstroken, bijvoorbeeld langs het Zeepad en de Groene Zoomweg. De gemeente maait die bermen minder om te voorzien in voldoende voeding voor wilde bijen en insecten. Zo maakt de gemeente Harderwijk duidelijk dat biodiversiteit en duurzaamheid serieus worden nagestreefd. Ze zijn sinds 7 januari dit jaar dan ook officieel een ‘bijvriendelijke gemeente’.

Duurzaamheid, gezondheid en vitaliteit vindt Harderwijk belangrijk. Dat geldt zeker voor de openbare ruimte. En daarmee voor wegen, speeltuintjes, parken en groenstroken. De gemeente streeft naar een gevarieerd en aantrekkelijk beeld, meer biodiversiteit en een klimaatbestendige leefomgeving. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan moestuintjes en geveltuintjes. Vorig jaar zijn er op 11 plekken bijen/insectenhotels geplaatst. Vooral ook In de buurt van die bijenhotels is het belangrijk om voldoende voedsel voor insecten en bijen te bieden.

Scroll naar boven