CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Eerste bijeenkomst platform Geotechniek

29-05-2020

Vijf jaar lang stond de geotechniek vol in de schijnwerpers tijdens het werkprogramma Geo-Impuls. Dat is inmiddels vijf jaar geleden! Het is hoog tijd om daar een vervolg aan te geven. In een samenwerking tussen COB, CROW, Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en KIVI Geotechniek heeft het COB het platform Geotechniek opgericht. Op 12 juni 2020 staat de eerste bijeenkomst gepland.

Net als elk ander COB-platform wordt het platform Geotechniek een plek waar professionals samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en, zo nodig, samen stappen te zetten. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe projecten worden gestart, met nieuwe (kennis)producten tot gevolg. Het resultaat hoeft echter niet zo concreet te zijn. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn waardevol op zichzelf.

Op 12 juni komen verschillende sprekers aan bod die hun kijk op de ontwikkeling van het vakgebied geven. Deelnemers wordt gevraagd onderwerpen aan te dragen. De bedoeling is om op deze manier een vliegende start te maken en tegelijkertijd om beeld te krijgen van de onderwerpen waar het platform op korte en lange termijn aandacht aan moet besteden.

Voor meer informatie over de platformmiddag, klik hier.
 

Scroll naar boven