CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

De 1,5-meter samenleving: een kijkje bij de grote steden

19-05-2020

Rotterdam en Amsterdam bereiden zich voor op de 1,5-meter samenleving. Hoe doen zij dat? Hieronder volgen de berichten die zij hierover plaatsten:

Amsterdam

Doordat basisscholen weer open gaan en terrassen, musea en culturele instellingen wat meer speelruimte krijgen, wordt het vanaf 11 mei drukker op straat. Het stadsbestuur neemt daarom tijdelijke maatregelen om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Want dat moet voorlopig nog steeds, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
De stadsdelen brengen ‘probleemlocaties’ in beeld, die om aanpassing vragen. We draaien de maatregelen terug zodra de anderhalve meter afstand niet meer nodig is.

De scholen
Om te zorgen dat ouders hun kinderen veilig naar school kunnen brengen, stellen we pakketten met stickers, posters, linten en verf ter beschikking. Daarmee kunnen scholen en kinderdagverblijven de looproutes en de ruimte in en rondom hun gebouwen inrichten. Er zijn de afgelopen dagen al ruim 400 pakketten opgehaald.

Het verkeer: vooral genoeg ruimte voor fietsers en voetgangers
Om drukte in het verkeer te beperken, is het ’t best als u zoveel mogelijk in uw eigen buurt blijft en vooral loopt en fietst. Om ook in het verkeer 1,5 meter afstand te kunnen houden, krijgt genoeg ruimte voor voetgangers en fietsers de hoogste prioriteit.

Wat is er mogelijk?
Een greep uit de opties:
 • Verlagen van de maximumsnelheid voor auto’s van 50 naar 30 km per uur
 • Waar is eenrichtingsverkeer mogelijk – ook op de stoep?
 • Waar kunnen fietsers uitwijken naar de rijbaan?
 • Autoparkeerplaatsen gebruiken voor fietsparkeren
 • Verkeerslichten anders instellen om de doorstroming te verbeteren

De economie
Per 1 juni mogen de terrassen en de culturele instellingen in de stad beperkt open.
 • We kijken waar we extra ruimte kunnen maken, bijvoorbeeld met buurtgerichte terrassen. Voorwaarde is dat er genoeg ruimte overblijft voor fietsers, voetgangers én buurtbewoners.
 • We stellen samen met de brancheorganisaties regels op, waarmee ondernemers aan de slag kunnen.
 • We kijken naar ruimte voor wachtrijen voor winkels, zodat we ook daar de anderhalve meter kunnen aanhouden.
 • Op dit moment loopt er een proef in Nieuw-West. Een aantal winkeliers krijgt een pakket met tips, stickers en posters, die klanten in en buiten de winkel laten zien hoe ze afstand van elkaar kunnen houden.
 • We vragen bewoners om drukke plekken tijdens piekmomenten te mijden.
 • We houden extra toezicht.

Buiten spelen en ontspannen
Veel Amsterdammers wonen klein en hebben geen balkon of tuin. In sommige wijken is weinig ruimte op straat om te spelen en ontspannen. Per buurt willen we u op weinig bezochte veldjes en parken wijzen. Ook kunnen we lege stukken groen waarvoor bouwplannen zijn, tijdelijk inrichten als recreatieplekken. Andere opties: tijdelijk parkeerverbod voor fietsers of een straat tijdelijk afsluiten voor auto’s.

We letten goed op
We houden goed in de gaten hoe druk het is in het verkeer en hoe automobilisten en fietsers zich gedragen. Dan kunnen we snel bijsturen als er onveilige situaties ontstaan. Mocht het autoverkeer flink toenemen, dan kunnen we besluiten om het om te leiden of wegen af te sluiten. Politie en handhavers houden extra toezicht op drukke plekken zoals parken, pleinen en markten. In het Vondelpark en de Albert Cuypstraat hangen sensoren waarmee we het verkeer in de gaten houden. Wordt het er te druk, dan kunnen we bijvoorbeeld een straat (gedeeltelijk) afsluiten of eenrichtingsverkeer instellen.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte - We geven elkaar de ruimte (PDF, 5 MB)


Rotterdam

De gemeente Rotterdam neemt maatregelen om de stad voor te bereiden op de zogenaamde ‘1,5 meter samenleving’. Ook vraagt de gemeente aan Rotterdammers krappe plekken op straat te melden waar het lastig is afstand te bewaren.

Steeds meer mensen lopen, pakken de fiets of het openbaar vervoer. Daarom kijkt Rotterdam naar een nieuwe verdeling van de ruimte op straat om zo fietsers en voetgangers extra ruimte te geven. Naast de maatregelen vragen de gemeente en de Verkeersonderneming aan Rotterdammers om krappe plekken op straat te melden waar het lastig is om 1,5 meter afstand te bewaren.

Verkeerslichten
Er zijn een aantal kansrijke maatregelen voorbereid die direct uitgevoerd kunnen worden, ook met het oog op de start van de scholen op 11 mei. Ten eerste wordt de tijd dat verkeerslichten in Rotterdam op groen staan verlengd voor een betere doorstroming van fietsers en voetgangers. De voetganger wordt hierop geattendeerd met een speciale stickers bij de knoppen.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers op straten en boulevards waar de ruimte te krap is door de auto minder ruimte te geven. In straten waar smalle trottoirs zijn, worden mogelijk parkeerplekken opgeheven om ruimte te creëren voor passeerruimte of voor wachtruimte. En zal er op de trottoirs meer gestuurd worden op eenrichtingsverkeer voor voetgangers.

Prikker op de kaart
Via de Verkeersenquete.nl/v/anderhalvemeter van de gemeente en de Verkeersonderneming kunnen bewoners en bezoekers met een prikker op een digitale kaart aangeven waar de knelpunten liggen in de stad. Uitgangspunt is het waarborgen van 1,5 meter afstand. Bij elke locatie wordt een aantal vragen gesteld over hoe zij deze plek ervaren en wat mogelijke verbeterpunten zijn.
 
De gemeente Rotterdam gebruikte deze online participatiemethode al eerder om inzicht te krijgen in de ervaren verkeersveiligheid en de beleving van de voetganger in de stad. Zo hebben in februari dit jaar 1049 Rotterdammers 3553 locaties aangegeven op de digitale kaart waar het fijn of juist minder fijn is om te lopen. De gemeente combineert de resultaten van deze en de huidige online prikker om de knelpunten voor fietsers en voetgangers zo efficiënt mogelijk op te lossen.

Scroll naar boven