CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CROW lanceert Kennisnetwerk Parkeren

13-05-2020

CROW start binnenkort met het nieuwe Kennisnetwerk Parkeren, in samenwerking met Gemeentelijk netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) en Vexpan. Het kennisnetwerk wordt gefinancierd voor de komende vijf jaar door het ministerie van IenW en KpVV.

Binnenkort start het kennisnetwerk met de eerste onderzoeksprojecten Parkeren op afstand, Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs, Parkeren en gedrag, en Draagvlak en beeldvorming parkeerbeleid.
 
CROW signaleert bij decentrale overheden en andere partijen de laatste jaren een toenemende behoefte aan vertaling van CROW-publicaties naar de praktijk, aan meer gelegenheid bieden om kennis te delen, om goede praktijkervaringen te borgen en collega's te ontmoeten. Dat worden allemaal onderdelen van het nieuwe Kennisnetwerk Parkeren.
 
Uit een grote internetenquĂȘte, ingevuld door 218 professionals van 105 gemeenten en andere organisaties die zich bezighouden met parkeerbeleid, blijkt duidelijk behoefte aan aanvullende kennis over parkeren. Het gaat om thema’s als deelauto’s en parkeren, elektrisch rijden en parkeren, parkeren rond ov-voorzieningen, parkeernormen voor een mix van functies, en de effectiviteit van parkeertarieven. Deze thema’s vormen de basis voor de Kennisagenda Parkeren. De kennisagenda wordt elk jaar geactualiseerd.
 
Met het nieuwe kennisnetwerk wil CROW de (decentrale) overheden ondersteunen en de samenwerking bevorderen tussen de partijen die betrokken zijn bij de aanpak van maatschappelijke opgaven waarbij parkeren een belangrijke rol speelt. Voorbeelden hiervan zijn de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en regio’s, de integrale aanpak en ontwikkeling van knooppunten en mobiliteitshubs en de bouw van 1 miljoen extra woningen tot 2030.

Scroll naar boven