CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Wegdek monitoren met Wegenwijs

13-03-2020

Sensoren in auto’s die de kwaliteit van het wegdek monitoren en zo wegbeheerders meer inzicht en controle bieden met minder overlast voor de weggebruiker. De naam: Wegenwijs. Na een pilot in Noord-Holland is er nu ook de eerste klant: A-Lanes A15 gaat Wegenwijs inzetten om in ieder geval in 2020 het areaal te monitoren.

Hoe lang gaat een wegdek nog mee? Wanneer moet onderhoud of vernieuwing plaatsvinden? Weginspecties zijn nodig om antwoord te geven op deze vragen. Bij zo’n inspectie kijkt de inspecteur onder meer naar de mate van rafeling. Dit gebeurt grotendeels met beeldmateriaal en vaak is een wegafzetting onvermijdelijk.

Rafeling

Een idee van een projectleider Coen Smits bij Unihorn / Strukton klonk in de zomer van 2019 nog als een utopie, maar een half jaar later is deze innovatie werkelijkheid. Smits: “Bij het uitvoeren van inspecties vanaf beeldmateriaal is rafeling soms lastig te beoordelen. Dit ervoeren wij in 2019 bij een inspectie van een tweelaags ZOAB. Op beeld leek er geen rafeling te zijn, maar toen ik er met de auto overheen reed, hoorde ik wel degelijk een ander bandengeluid dan op de naastgelegen rijstroken. Dit was voor mij de voornaamste indicator dat er wel degelijk iets aan de hand was.”

Lees het artikel op Bouw en uitvoering

Scroll naar boven