Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Technisch beheer en beleving kan ver uit elkaar liggen (en hoe los je dat op)

17-03-2020

Op 23 april organiseert CROW Levende Stad in samenwerking met Delft de bijeenkomst ‘Kwaliteit op maat – Gedifferentieerd beheer op basis van beleving’.

Tijdens de bijeenkomst deelt Delft haar ervaring omtrent het sturen op beleving. “Je ziet het aantal klachten gewoon afnemen.”
 

Verrassende antwoorden

Frits Doeleman houdt zich bezig met deze beleving. “Dat begon vanuit de politiek. Binnen de gemeente is een kanteling gekomen dat er niet alleen technisch beheert wordt, maar dat bewoners zich ook moeten herkennen in de openbare ruimte. Als zij ideeën en suggesties hebben, moeten ze daarmee bij de gemeente kunnen komen.”
 
Doeleman ziet dat gemeente het vaak technisch wel op orde hebben, “Maar of het dan voldoet in de beleving van de gebruiker is wat anders. Dat kan ver uit elkaar liggen.”
 
“Je kan iets prachtig maken, maar als mensen het niet zo ervaren als jij bedoelt; heb je de plank mis geslagen”
 
Je moet dus in gesprek komen met de bewoners van de stad. Daarvoor zijn verschillende stromen. De gemeente Delft heeft door middel van bewonersavonden en enquêtes in wijken informatie opgehaald. “Wij willen weten wat de bewoners sterk vinden en waar verbeterpunten liggen. We kijken bijvoorbeeld naar de klachten en meldingen die binnen komen,” vertelt Doeleman. “Wij denken soms al veel te weten. Maar uit de gesprekken komen soms verrassende uitkomsten.”
 

Betrokkenheid

Doeleman ziet dat je als beheerder soms een blinde vlek creëert voor je eigen openbare ruimte, omdat je bepaalde dingen accepteert. “Toch kan je door soms net een paar kleine dingen anders te doen, een groot verschil maken. Daarvoor moet je wel luisteren naar de mensen.”
 
De geluiden van de stadsbewoners komen vaak bij de gemeente binnen als ‘klacht’. Maar zo ziet Doeleman ze niet. “Ik zie het als betrokkenheid. En als je uit betrokkenheid denkt, stap je snel over drempels heen, waarna je merkt  dat mensen wel graag met je in gesprek komen.”
 
Het beheren op basis van beleving betekent vervolgens niet dat je overal altijd ‘ja’ op zegt, “maar het betekent wel dat je kan uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Dat vraagt een andere manier van benaderen, waarbij je de bewoner moet zien als een betrokken  iemand..”
 

Aangepast beheer

Als voorbeeld van hoe gesprekken en kleine aanpassingen leiden tot een andere beleving, noemt Doeleman het groen in een wijk van Delft. “Als je puur technisch kijkt naar dit groen, dan is het te verwilderd, achterstallig en overgroeid. De bewoners zijn echter heel gesteld op het groen, zij blijven om die reden in die wijk wonen.”
 
Bij de een rondgang in de buurt bleek dat er wel overlast werd ervaren van de begroeiing die over de paden liep. “Wij hebben toen het beheer zo aangepast dat we zorgen dat de eerste rij langs beplanting langs de paden wel netjes verzorgd zijn.”
 
Door de eerste meter langs de bestrating te maaien geeft het een verzorgd beeld en zijn de bewoners blij over de oplossing en de beleving.
Naar aanleiding van de gesprekken hebben ze ook aanpassingen gemaakt in het beheer van de ondergrondse containers. “Je ziet dat de klachten daarna ook direct afnemen.”
 

Handvatten

In Delft is deze manier van beheren inmiddels de standaard. Maar in Nederland zijn andere gemeenten ook nog zoekende hoe ze dit het beste vorm kunnen geven. Tijdens de bijeenkomst over de meetmethode beleving van CROW Levende Stad worden handvatten aangereikt om hier een begin mee te maken.
 
“Beheer op beleving gaat verder dan alleen het inwilligen van wensen, het is ook echt in gesprek komen. Dat kan je leren.”
 
Wil je zelf ook meer sturen op beleving, of van anderen horen hoe zij dat doen? Kom dan naar de bijeenkomst 23 april.
 
Aanmelden kan via deze link.

Scroll naar boven