CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Súdwest-Fryslân legt tonnen neer voor biodiversiteit

01-04-2020

De gemeente Súdwest-Fryslân legt 234.000 euro neer om de biodiversiteit te verhogen. Zij willen meer groen voor de insecten binnen de gemeentegrenzen.

Van het bedrag wil het college 50.000 euro reserveren voor een insectennetwerk. De gemeente wil met een netwerk van ecologisch beheerde bermen insectvriendelijke gebieden in de gemeente met elkaar verbinden. De rest van het geld gaat naar het vergroenen van de openbare ruimte, door bijvoorbeeld extra bomen te planten.
 

Scroll naar boven