CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Succesvolle Community of practice met Waterschappen

12-03-2020

Onder begeleiding van de Unie van Waterschappen en SKAO zijn 7 waterschappen aan de slag gegaan met de CO2-Prestatieladder. SKAO heeft hiervoor een Community of Practice (CoP) opgericht waar het Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschappen Vallei en Veluwe, Noorderzijlvest en Vechtstromen aan hebben deelgenomen: het eerste gecertificeerde waterschap komt er snel aan!

In 2019 zijn er vier bijeenkomsten van de Community of Practice georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd er besproken hoe organisaties een niveau 3 certificaat kunnen behalen. Daarbij is er rekening gehouden met het feit dat waterschappen sinds 2011 jaarlijks hun emissies monitoren via de Klimaatmonitor en dat ze zich hebben gecommitteerd aan de MJA3 afspraken. Ook heeft de CoP heeft veel aandacht geschonken aan het delen van praktijkervaringen. Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat heeft o.a. gedeeld waarom en hoe het ministerie zich heeft laten certificeren op de Ladder. Tot slot heeft de CoP een doorkijk gemaakt naar een certificering op niveau 4 of 5.

Lees de resultaten op SKAO

Scroll naar boven