Ringonderzoek geluidsmetingen van start

30-03-2020

Het CROW Platform Wegmetingen organiseert op jaarlijkse en tweejaarlijkse basis ringonderzoeken van diverse meetapparatuur voor het bepalen van wegeigenschappen. In 2020 organiseert het Platform onder andere het tweejaarlijkse ringonderzoek naar meetmethoden voor het bepalen van de geluidreducerende eigenschappen van wegdekken.

Dit ringonderzoek kent naast deelnemers uit Nederland ook deelnemers ook diverse andere Europese landen.
 
Het ringonderzoek richt zich op zowel op geluidmetingen volgens de Close Proximity (CPX) methode als volgens de Statistical Pass-By (SPB) methode (zie foto). Het doel van het ringonderzoek is om inzicht te krijgen in de juistheid en de precisie van de deelnemende meetapparaten. Alleen die meetapparaten die voldoen aan de eisen uit het protocol ontvangen een CROW-certificaat.
 
Het ringonderzoek wordt rond de zomermaanden van 2020 gehouden. De resultaten van het onderzoek zijn in het najaar bekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Eijbersen (marc.eijbersen@crow.nl).

Scroll naar boven