Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handreiking Adviesstelsel omgevingskwaliteit

30-03-2020

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Gemeenten hebben nu al aandacht voor de Ruimtelijke Kwaliteit daarin.

 De hulp in de vorm van de Handreiking Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit is door gemeenten, regionale welstandsorganisaties en anderen verwelkomd. 

In januari publiceerden Vereniging Nederlandse Gemeenten, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de handreiking Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit.. De handreiking is hulpmiddel bij het vormgeven aan onafhankelijke kwaliteitsadvisering onder de Omgevingswet.

Alle overwegingen en varianten die een rol spelen bij het vormgeven van het adviesstelsel voor omgevingskwaliteit zijn te vinden in dit eerste deel van de handreiking. Voor omgevingskwaliteit staan de gemeenten zelf aan de lat.
Het Rijk vindt kwaliteit belangrijk - het is naast veiligheid en gezondheid het hoofddoel van de wet en in de Omgevingsvisie is het benoemd als ‘nationaal belang’ – maar heeft er geen eisen en criteria voor opgesteld.

De Omgevingswet verlangt van de gemeenten om er een specifieke invulling aan te geven die aansluit bij de lokale bijzonderheden, opdat die doelstelling gehaald wordt en het nationale belang niet geschaad. 

De handreiking beschrijft hoe het stelsel er binnen de gemeente uit kan zien en welke keuzes gemaakt kunnen worden. Regionale organisaties voor ruimtelijke kwaliteit hanteren de handreiking in hun gesprekken met gemeenten.
Het is wenselijk dat er in de gemeenteraden een gesprek op gang komt over de vragen: ‘hoe geven wij vorm aan ruimtelijke kwaliteit, op welke manier betrekken wij daar externe adviseurs en adviesorganen bij, en waar adviseren die dan over?’. Voor een dergelijk gesprek in de gemeenteraad geeft de handreiking de agenda.

Er volgt nog een tweede deel van de handreiking, die de vorm krijgt van een modelverordening of modelinstellingsbesluit met tekstvoorbeelden. Dit tweede deel bevat uitwerkingen van zowel de wettelijk voorgeschreven commissie als van de keuzes die de gemeente maakt voor de bevordering van omgevingskwaliteit.  Er wordt alles op alles gezet om dat nog voor de zomer te laten gebeuren.

De Handreiking Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit is hier te downloaden
 
 

Scroll naar boven