Leercafé RMP Klimaat: de mobiliteitstransitie van Rotterdam

24-06-2020

Kom op 2 juli alles te weten over de mobiliteitstransitie van Rotterdam. Dan organiseert CROW het leercafé RMP Klimaat en deelt de gemeente Rotterdam haar ervaringen met de mobiliteitstransitie.

In het klimaatakkoord hebben we afgesproken te werken aan duurzame mobiliteit en minder CO2 uitstoot. Hiervoor maken we een Regionaal Mobiliteitsprogramma. Het leercafé geeft verder vorm aan dit programma en gaat in op de vragen: Hoe ziet het Regionaal Mobiliteitsprogramma er in jouw regio uit? Wat kunnen we van elkaar leren? 

Op 2 juli vindt het tweede leercafé plaats. Martin Guit en Dorrith Dijkzeul van de gemeente Rotterdam delen hun ervaringen over de uitwerking van het klimaatakkoord in stedelijke klimaattafels, waar mobiliteit er een van is. Bij de klimaattafel mobiliteit zijn partners uit de stad uitgenodigd om mee te denken over de mobiliteitstransitie en initiatieven te nemen voor de verandering naar een duurzaam en inclusief ingericht mobiliteitssysteem. De gemeente Rotterdam zal ons meenemen in hoe de mobiliteitstransitie op stedelijk niveau uitwerking krijgt in strategische en regionale plannen, als ook een experimenterende manier van werken in de uitvoering. Met wie werkt de gemeente samen? Hoe organiseren ze de mobiliteitstransitie zowel intern als extern? Wat kunnen we van hen leren?

Schrijf u hier in 

Scroll naar boven