CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Beheerders en markt in gesprek over vervangingsopgave tijdens Brugdialogen

12-06-2020

Op 25 juni a.s. starten we gezamenlijk met een reeks online Brugdialogen met inhoudelijk deskundigen die namens beheerders en marktpartijen betrokken zijn bij de vervangingsopgave van civiele kunstwerken. De Bouwagenda, Bouwcampus, Bruggenstichting, CROW en Platform WOW trekken hierin samen op.

Veel civiele kunstwerken naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. De vervangingswaarde in Nederland wordt geraamd op ca. 90 miljard euro. Marktpartijen dienen hierop te anticiperen juist nu beheerders steeds vaker aanvullende maatschappelijke doelen (bijv. duurzaamheid) wensen te realiseren. Bovendien worden er innovatieve oplossingen gevraagd omdat budgetten, capaciteit etc. onder druk staan. We willen voorkomen dat we geconfronteerd worden met calamiteiten, door nu de juiste keuzes en afwegingen te maken.
 
Als inhoudelijk deskundige wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Brugdialogen. Aanmelden en meer informatie.

Scroll naar boven