CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Participatie inwoners bij Omgevingswet wordt harde eis

11-02-2020

De Eerste Kamer wil dat participatie van bewoners een solide basis krijgt in de invoeringsregels voor de Omgevingswet.

Gemeenten moeten daarom vóór 2021 verplicht participatiebeleid opstellen. Ook wil de senaat betere informatie over de voortgang van het digitaal stelsel. De invoeringswet kan op een flinke meerderheid rekenen.

Aandacht voor de individuele burger stond bij de Eerste Kamer voorop deze week tijdens de behandeling van het invoeringspakket voor de Omgevingswet. Een aantal partijen betwijfelt of de door het kabinet gepropageerde participatiemogelijkheden in de nieuwe wet wel voor iedereen toegankelijk zullen zijn. De angst leeft dat groepen die toch al niet meekunnen in de samenleving, verder op afstand komen te staan.
Een motie van de PvdA roept op tot een verplichting voor gemeenten om vóór de inwerkingtreding van de wet participatiebeleid op te stellen. Hierin moeten lokale overheden vastleggen hoe ze de actieve deelname van inwoners gaan vormgeven en welke eisen daarbij gelden. Er is al een wet in de maak die een participatieverordening verplicht stelt, maar deze treedt pas later in werking.

Lees meer bij gemeente.nu
 

Scroll naar boven