CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Hoe kwam Handboek Oeverconstructies tot stand?

03-02-2020

CROW heeft het handboek Oeverconstructies uitgebracht. Het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende mensen uit het werkveld. Hein Ehlhardt is een van die mensen. Hij werk onder de naam HeinPM als zelfstandig adviseur/projectleider. CROW sprak met hem over de totstandkoming van het handboek.

HeinWat is jouw rol bij de totstandkoming van het Handboek Oeverconstructies?
In 2014 was ik als projectleider voor Waterschap Zuiderzeeland verantwoordelijk om de verbeteropgave voor de buitendijkse gebieden rondom de provincie Flevoland op te tuigen. In die periode kwam ik in contact met Mark Lodema die met Nebest verantwoordelijk was voor de beoordeling van de damwandconstructies. Nebest was in die periode ook betrokken bij de problematiek rondom de in 2013 ingestorte kademuur in Utrecht. De problematiek rondom de kademuur in Utrecht leidde in 2015 tot de uitgave van het Handboek Binnenstedelijke Kademuren. Ook voor andere oeverconstructies bleek er behoefte te bestaan voor een handboek en werd ik gevraagd om als projectsecretaris het handboek te helpen realiseren. Uiteindelijk heb ik ook inhoudelijk en redactioneel een bijdrage geleverd. 
 
Waarom wilde je betrokken zijn?
Ik zag het als een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan het vastleggen van inhoudelijke kennis  over oeverconstructies in samenwerking met vertegenwoordigers van ingenieursbureaus en vertegenwoordigers van opdrachtgevers/beheerders als waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Wat is het belang van dit nieuwe handboek?
In Nederland zijn vele duizenden kilometers oever ingericht met constructies. Het beheer en onderhoud hiervan vergt jaarlijks een enorme inspanning. Het Handboek Oeverconstructies biedt betrokkenen bij het beheer en onderhoud een handvat om zich voor te bereiden, inzichten op te doen en zodoende te komen tot goede beslissingen.  
 
Voor wie is het Handboek Oeverconstructies van belang?
Het handboek is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het beheer en onderhoud van oeverconstructies, zoals werkvoorbereiders, projectleiders, beleidsmedewerkers, projectleiders van zowel ingenieursbureaus als overheidsorganisaties als aannemers / opdrachtnemers. 
 
Wat is de positie van dit handboek t.o.v. andere regelgeving en handboeken?
Het Handboek Oeverconstructies kan het beste worden gelezen voor nuttige kennisdeling. Het besteedt vooral aandacht aan technische aspecten en risico’s maar staat ook stil bij procesmatige, juridische en omgevingsaspecten.

Hoe heb je het werk aan dit handboek ervaren?
Ik vond het een bijzondere en leerzame ervaring. Met veel enthousiasme is gestart met een kleine werkgroep om de eerste contouren van de inhoud vast te leggen. Vervolgens is er, toen nog onder de vlag van SBRCURnet, contact gezocht met de belanghebbenden en potentiële financiers. Het heeft even geduurd voordat de financiering rond was en er een definitieve opdracht lag voor het opstellen van het handboek. Met verschillende bijeenkomsten is verder inhoud gegeven aan de opzet van het handboek. Tijdens het schrijven van de verschillende hoofdstukken kwam er een onzekere fase met het failliet van SBRCURnet. Dit heeft het opstellen van het handboek wel enigszins vertraagd. CROW pakte het op, waarna we het voortvarend hebben afgerond. Ik was er een beetje vanuit gegaan dat het opstellen van het handboek niet meer dan 1,5 jaar in beslag zou nemen, maar al met al heeft het toch bijna 4 jaar geduurd. Te lang naar mijn mening, om de focus en commitment van alle betrokkenen te behouden. De samenwerking met de specialisten van Nebest en Fugro was bijzonder plezierig. Ook het delen van inzichten met de commissieleden is een zeer waardevolle ervaring geweest. Ik kijk dan ook vooral terug op een mooie periode waarin hard is gewerkt aan een mooi Handboek Oeverconstructies.

Bekijk Handboek
 

Scroll naar boven