CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Factsheets: alternatieve warmtebronnen

04-02-2020

Van het aardgas af betekent overschakelen op alternatieve warmtetechnieken. Maar wat houden die technieken in?

Dat lees je in de factsheets, net zoals over de stand van de techniek en mate van duurzaamheid.

‘Niet alle ambtenaren die aan de slag gaan met de warmtetransitie zijn expert op het gebied van warmtetechnieken,’ vertelt Lex Bosselaar, adviseur bij het Expertise Centrum Warmte. ‘Maar om keuzes te maken in de mogelijke strategieën om een buurt aardgasvrij te maken, is het belangrijk dat ze wel inzicht hebben in de voor- en nadelen van bepaalde technieken, de mogelijkheden en onmogelijkheden, de kosten en baten. Met dat doel voor ogen hebben wij de factsheets ontwikkeld.’

Bij de ontwikkeling van nieuwe factsheets én het updaten van bestaande factsheets praat het ECW met verschillende partijen. Lex: ‘Daarbij kun je denken aan brancheorganisaties, netbeheerders, ngo’s, de Unie van Waterschappen, Milieu Centraal, in- en externe experts... Samen met deze partijen verzamelen we zoveel mogelijk informatie over een bepaalde techniek. Daarbij kijken we kritisch naar alle input, want als kenniscentrum is het voor ons erg belangrijk om de feiten weer te geven. Wij maken uiteindelijk de afweging wat we plaatsen en wat niet.’ En wat betekent dat nou in de praktijk? ‘Nou, we kijken bijvoorbeeld of onderzoeken naar de toepasbaarheid van de techniek goed zijn uitgevoerd. Kloppen de cijfers en de analyses? Ook verzamelen we praktijkcases. Dat zullen er in het ene geval meer zijn dan in het andere geval. Sommige technieken zijn nou eenmaal erg nieuw en innovatief en daarmee wordt nog volop geëxperimenteerd. Andere technieken zijn meer beproefd en daarvan zijn dan ook vaak al meer voorbeelden.’

Bekijk de factsheet hier.

Scroll naar boven