Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Duurzame energieopwekking: geen dak onbenut

20-02-2020

Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt en het elektriciteitsnetwerk moet daarom flink worden uitgebreid. Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig.

De gemeente Amsterdam heeft gekeken waar en hoe ze duurzame energie op kunnen wekken. De opties hiervoor hebben ze vastgelegd in de ConceptRES, waar hun ‘bod’ van potentiële terawattuur (TWh) elektriciteit in staat. A

msterdam biedt aan om in 2030 in totaal circa 0,7 TWh elektriciteit op te wekken door 50 megawatt (MW) wind extra te realiseren in 7 zoekgebieden en 400 MW zon te realiseren op grote daken en dubbelgebruik van stedelijke ruimtes. Bij elkaar staat dit gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 430.000 Amsterdamse huishoudens. In 2030 wordt daarmee 80% van de elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens gedekt door zon- en windstroom van Amsterdamse bodem.

Deze plannen staan in de concept Regionale Energiestrategie (RES) voor Amsterdam. Amsterdam is onderdeel van de energieregio Noord Holland Zuid. Alle gemeentes in Nederland werken aan een RES.  Amsterdam is de eerste die sinds het Klimaatakkoord zo’n energiestrategie presenteert.
 

Windenergie: 127 megawatt

Amsterdam biedt aan om in 2030 in totaal 127 MW vermogen te realiseren. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 150.000 woningen. Het huidige vermogen van Amsterdam is 66 MW en naar verwachting in 2021 77 MW. Het is de ambitie om 50 MW extra windenergie op te wekken in zoekgebieden:
  1. Havengebied
  2. Noorder IJplas & haven Noord
  3. Ten Noorden Ring A10 Noord
  4. Zeeburgereiland/IJburg/Sciencepark
  5. Gaasperplas en Driemond
  6. Amstel III en omgeving
  7. Amsterdam Zuid.
Binnen de aangewezen zoekgebieden doet de gemeente onderzoek naar windenergie in de vorm van windturbines, buiten de zoekgebieden niet. Vervolgens wordt er per gebied verdiepend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing, bouw en exploitatie. Dit gebeurt in samenwerking met ruimtelijke experts, initiatiefnemers zoals windcoöperaties en omwonenden. Mochten de bovengenoemde 7 zoekgebieden niet leiden tot realisatie 127 MW is het landelijk Noord / het IJmeer een extra zoekgebied.
 

Zonne-energie: 400 megawatt

Het aantal zonnepanelen in Amsterdam neemt de laatste jaren exponentieel toe. Van 2012 tot halverwege 2019 is het aantal zonnepanelen in Amsterdam jaarlijks met circa 50%  gegroeid. Amsterdam streeft ernaar om uiteindelijk geen dak onbenut te laten. Voor in 2030 is de ambitie om al 50% van het geschikte dakoppervlak in te zetten voor de opwek van duurzame energie en om in totaal 400 MW zonne-energie te realiseren. Dit zou een groei zijn van circa 350 MW.

400 MW staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 200.000 huishoudens. Voor het opwekken van zonne-energie wordt er in de stad in eerste plaats gekeken naar grote daken en het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld P&R-locaties en langs bestaande infrastructuur (denk aan taluds, geluidsschermen en metro stations). Als er meer ruimte nodig is om in 2030 400 MW aan zonne-energie op te wekken, gaan we ook in groengebieden en wateroppervlaktes op zoek naar mogelijkheden voor het plaatsen voor zonne-energie.
 

Onderzoek naar potentiele warmtebronnen

Amsterdam wordt aardgasvrij in 2040 en is nieuwbouw altijd aardgasvrij. De toekomstige warmtevraag wordt gezamenlijk met de buurtgemeentes afgestemd. De huidige warmtebronnen zijn op lange termijn niet voldoende en niet duurzaam genoeg. Naast zonne- en windenergie zet Amsterdam daarom in op nieuwe duurzame, betaalbare en toekomstbestendige warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte van datacenters en aquathermie. Deze plannen worden uitgewerkt in de Transitievisie Warmte medio 2020.

Scroll naar boven